PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vald og fellingstillatelser

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren, men for å få tillatelse til å felle elg, hjort og rådyr må du søke om godkjenning av vald.

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt.

Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer. Det er minstearealer for både elgvald, hjortevald og rådyrvald. 

I Aurskog-Høland kommune er minstearealer for elgvald 3000 dekar, hjortevald 20 000 dekar og for rådyrvald 500 dekar.

Minstearealene er fastsatt i; Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr, Aurskog-Høland kommune, Viken.

Målene for hjorteviltforvaltning i Aurskog-Høland er fastsatt i Mål for hjorteviltforvaltning

Søknad

Søknad om godkjenning av vald skal sendes kommunen innen 1. mai. Kommunen kan kreve at det sendes inn ny søknad om godkjenning av et vald dersom rettighetsforholdene i valdet er uklare eller tellende areal/vannlengde er endret.

Godkjente vald tildeles fellingstillatelse uten årlig søknad. Kommunen utsteder og sender fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr til valdansvarlig representant.

Søknad om godkjenning av vald

Rapportering

For elg, hjort og rådyr skal valdansvarlig representant rapportere årlig fellingsresultat til kommunen senest innen 14 dager etter endt jakt, jfr. Hjorteviltforskriftens § 32.

Rapportering elg

All rapportering for elg gjøres fortløpende gjennom nettsiden til Viltrapporten.

Alle jaktledere for elgjaktlag får tildelt tilgang til Viltrapporten.

Rapportering rådyr

Rapportering av fellingsresultat for rådyr gjøres ved å sende inn fellingsrapporten som du finner nederst på fellingstillatelsen.

Denne sendes enten per post eller epost til:

Aurskog-Høland kommune

Merk epost/post med "Rapportering fellingsresultat for rådyr"

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

E-post: Ole-Christian.Ostreng@ahk.no

Sist endret: 06.07.2023