PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klimaplan

Klimagassutslippene og konsekvensene av disse er en av de største utfordringene verden står ovenfor. Kommunen har en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Derfor satser vi på miljø!

Vi jobber kontinuerlig med blant annet å tilrettelegge for lading av elbiler, vi samarbeider med bønder om fornybar energi, vi bygger i massivtre og benytter energiforsyning fra sol og biomasse.

Klimaplan

Vi vedtok vår første klimaplan i 2009. Vår nye klimaplan finner du her: 

Felles ansvar

Det er komplekse prosesser vi står ovenfor når vi diskuterer klima og endringer i klima. Klimaet påvirkes av måten vi lever på, og måten vi lever på påvirker klimaet.

FNs klimapanel anslår i sin siste hovedrapport at det er veldig sannsynlig at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til framskynding og forsterking av temperaturøkningen på jorda de siste 60 årene. Videre understrekes det i rapporten at konsentrasjonen av klimagassen CO2 i atmosfæren har økt med rundt 40 prosent siden 1750.

Økningen skyldes først og fremst forbrenning av fossile brensler samt avskoging, og verdenssamfunnene risikerer svært alvorlige konsekvenser som ikke kan snus. 

Litt av det vi gjør

I den nylig reviderte klimaplanen vår spisses tiltakene inn mot temaområdene landbruk/mat, transport/samferdsel og bygg/anlegg. Kommunen har gjort og gjør mye riktig innenfor disse områdene.

Her er et lite utvalg:

Bygg og anlegg

  • Jobber for økt gjenvinning/kildesortering. Å kjøpe nytt eller å bygge nytt er ikke alltid den beste løsningen.
  • Bjørkelangen skole, som er bygget i massivtre med energiforsyning fra sola og skogsflis, er populær. Vi har mange henvendelser om besøk, og har tatt imot hundrevis for befaring.
  • Gjennomfører grønne byggeprosjekter, der bygging i massivtre og energiforsyning fra sol og biomasse er viktige elementer.          

Transport og samferdsel

  • Tilrettelegger for ladestasjoner, og anskaffer elbiler.

Mat og landbruk

  • Gjennomfører fagsamlinger for og forprosjekter sammen med lokale bønder.
  • Motiverer til økt økologisk mat og økologisk jordbruk.
  • Driver siden Grønt hjørne på Facebook. Følg oss gjerne!

Undervisning og utdanning

  • Bidrag til masteroppgaver om fornybar energi både fra landbruket og nye Bjørkelangen skole.

Sist endret: 25.01.2023