PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Miljøvennlig innkjøp

Å gjøre de riktige innkjøpene er viktig, både for økonomien og miljøet. Derfor er alle kommunens innkjøp underlagt ”lov og forskrift om offentlige anskaffelser”.

Regelverk

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.

Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.


Terskelverdier

En terskelverdi er et begrep som gjerne brukes i tilknytning til en betingelse. Generelt er det slik at dersom en terskelverdi overstiges, innfris en eller annen betingelse.

Ved kjøp av varer og tjenester skal kommunen invitere minimum tre leverandører til konkurranse når innkjøpet er over bestemte summer. Det settes også krav til kunngjøring etter størrelsen på beløpet.  

Hvilke beløp som gjelder nå finner du her: Terskelverdier.


Anskaffelsesstrategi

Aurskog-Høland kommune har de siste årene hatt fokus på anskaffelser og jobbet målbevisst med dette.

Kommunen har utarbeidet rutiner og retningslinjer, gjennomført kompetansetiltak mv.

Alle kommunens innkjøp er underlagt lov og forskrift om offenlige anskaffelser.

Har du spørsmål, ta kontakt.

Universell utforming

Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden.

Universell utforming betyr at god design både har et attraktivt utseende og er lett og behagelig å bruke. Det innebærer en ny måte å tenke på, som inneholder et sterkere likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne.

Begrepet «universell utforming» blir brukt synonymt med «design for alle», «universell design», «tilgjengelighet for alle» og «inkluderende design».

Ved alle innkjøp plikter kommunen å vektlegge hensynet til universell utforming under planlegging av den enkelte anskaffelsen.

Miljømessige konsekvenser

At oppdragsgivere, kommunen, i større grad skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelser, har blitt viktigere med årene, både nasjonal og internasjonalt.

Loven stiller krav til oppdragsgiver om at det skal tas hensyn til miljømessige konsekvenser med anskaffelsen.

Livssykluskostnader

Livssykluskostnader er anskaffelseskostnaden pluss de kostnader som påkommer i anskaffelsens levetid.

Det kan være vedlikehold, bruk/opplæring, produktetslevetid, innbyttepris og alle de kostnader som oppdragsgiver kan tenkes belastet.


Sosial dumping

Sosial dumping er et begrep som knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de nasjonale arbeidstakerne.

I praksis gjelder dette som regel når det er store lønnsforskjeller mellom to land.

Aurskog-Høland kommune har som krav i alle sine konkurranser at tilbyder må etterleve kravet om lønns- arbeidsvilkår som er fastsatt i forskrift, og følger AML og tariff. Vi krever i tillegg at kommunen kan utføre kontroll uanmeldt.


Interkommunalt innkjøpssamarbeid

Aurskog-Høland kommune har inngått et forpliktende samarbeid med Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum for anskaffelser av varer og tjenester.

Du kan lese mer her

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI)


eFaktura

Hva skal til for at din virksomhet kan bruke elektronisk faktura?

Som leverandør må du først vurdere om du kan produsere elektroniske fakturaer på elektronisk handelsformat (EHF) fra din bedrifts eget fakturasystem. Har du mange kunder i offentlig sektor er dette den mest effektive løsningen. Du kan også bruke en fakturaportal til å sende fakturaene i rett format.

Eventuelle henvendelser vedr. eFaktura i Aurskog-Høland kommune kan rettes pr. e-post til: faktura@ahk.no

Difi (Direktoreatet for forvaltning og IKT) har lagt ut informasjon for å komme i gang med eFaktura på sine sider:

DIFI

 

Sist endret: 24.09.2021