PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Viltpåkjørsel og ettersøk

Viltpåkjørsler varsles til politiet på tlf 02800

Politiet vil kontakte de kommunale ettersøksmannskapene som vil undersøke om viltet er skadet eller ta seg av dødt vilt.

Når ulykken er ute ring 02800

Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.

  • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Politiet kontakter det kommunale ettersøksmannskapet.
  • Merk påkjørselsstedet – dette for å kunne spore skadede dyr. Bruk gjerne vilbånd her (se nedenfor).
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.

Bilde av et viltbånd

Hent deg gjerne slikt viltbånd til å ha i bilen dersom ulykken er ute. Fest båndet for å markere påkjørselsstedet dersom dyret forlot veien.

Du kan hente viltbåndene på følgende steder i Aurskog-Høland;

  • Uno-X Bjørkelangen
  • YX Aurskog
  • Esso på Løken
  • Bjørkelangen rådhus
Har du observert skadet vilt se her

Telefonliste ved varsling av skadet vilt:

image6da4q.png

Telefonliste ved varsling av viltpåkjørsler

Kart over ansvarsområder for viltettersøksmannskaper:

Kart over ansvarsområder for viltettersøksmannskaper med telefonnr september 2021.png

Sist endret: 02.11.2023