PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Offentlig journal - postliste

Offentleglova gjelder for stat og kommuner og bygger på offentlighetsprinsippet: saksdokumenter i en offentlig myndighet er som hovedregel fritt tilgjengelig for enhver som ønsker å gjøre seg kjent med dem.

Kommunens offentlige journal/postliste finner du her.

Et saksdokument kan være i form av skriftlig dokument, videoopptak, sms, e-post eller annet. Saksdokumenter skal registreres i et system der det arkiveres i henhold til arkivloven for ettertiden, i tillegg til at de er tilgjengelige i kommunens offentlige journal, også kalt postliste.

Aurskog-Høland sine postlister viser all korrespondanse og saksbehandling siden 1.1.2020, med unntak av det som gjelder personaldokumentasjon og elevdokumentasjon.

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) - Lovdata

Med hjemmel i lov kan saksdokumenter unntas fra offentligheten og interesserte må be om innsyn ved behov.

Postlister eller mulighet for å be om innsyn i kommunale selskaper

Sist endret: 30.06.2023