PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Referat fra møte i ekstern referansegruppe for kommuneplanen samfunnsdel 2023

Referater fra møte i ekstern referansegruppe for kommuneplanens samfunnsdel.

Møtereferat mandag 30. januar 2023

Tilstede: Jan Mærli (eldrerådet), Finn Grimsrud (historielagene), Thor Håkon Ramberg (Aurskog-Høland felleskirkelig råd), Morten Haugerud (skogeierlagene), Olav Wennemo (Bjørkelangen vgs/Kjelle vgs), Per Olav Stenslet (Øst politidistrikt), Carl Fredrik Havnås (Aurskog-Høland Utvikling), Erik Bakke (Aurskog-Høland Utvikling) og Else Marie Stuenæs (Aurskog-Høland kommune) Ikke tilstede: Heidi Fossen (kulturrådet).  

1. Supplering av oppsummeringen fra forrige møte (vedlagt innkallingen)

Carl Fredrik påpekte at basert på at kommuneplanenes samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet, herunder miljømessige hensyn, burde utvikling av ny jernbane fra Oslo til Stockholm over Bjørkelangen nevnes blant innspillene. Det var en kort runde om hvordan innspillene ville blir brukt. Planen er at Else Marie skal strukturere innspillene sammen med innspill fra andre møter i et felles dokument som blir sendt ut til ekstern referansegruppe i midten av februar.

2. Foreløpig forlag til hovedgrep, mål og strategier (presentasjonen er vedlagt referatet)

Else Marie presenterte forslaget til struktur, foreløpige definisjoner, mål og strategier fra administrativ arbeidsgruppe. Forslaget har ikke vært behandlet i kommunedirektørens ledergruppe eller blitt presentert for formannskapet enda. Arbeidsgruppen jobber fortsatt med teksten, særlig knyttet til hvilke mål og strategier som skal med.

Tilbakemeldinger: 

  • Strukturen gir mening for ikke-planfolk.
  • Strukturen viser og tydeliggjør sammenhengen mellom kommuneplanen, økonomiplanen og øvrige planer og strategier.
  • Det er vanskelig å lage mål som er overordnede og samtidig tydelige, Målene blir lett «tannløse».
  • Det går ikke an å være uenig i f.eks. grønt først.
  • Det er lurt å definere satsingsområdene slik at «alle» kan være enige om hva det betyr. Grønt først høres fint ut, men hva innebærer det egentlig? For kommunen, innbyggerne, utbyggere og andre? 
  • Det er viktig å tenke hele rekken ut – altså lange mål, strategier, 4 årige mål og tiltak, Da er det enklere å se hva mål og strategier fører til. Sammenhengen mellom tiltakene og målene blir lettere å forstå.
  • Det er viktig at mål og strategier gir en retning.
  • Kommuneplanen skal ikke være for detaljert. Detaljer får komme i økonomiplanen eller i andre planer.

Tilbakemeldinger på innholdet er ikke tatt med. Deltakerne er bedt om å komme med tilbakemeldinger på dette når de får tilsendt presentasjonen. Det bes også om tilbakemeldinger på hva som burde stå der, men som ikke er med.

3. Medvirkning videre: gjestebud, høring, ønske om arrangementer

Diskusjon om hvordan vi kan gjøre kommuneplanen relevant og interessant for innbyggere og andre.

Det legges opp til et felles møte mellom ekstern referansegruppe og administrativ arbeidsgruppe der vi diskuterer mål og strategier i mindre grupper (workshop).

Deltakerne i ekstern referansegruppe vurderer gjestebud eller andre medvirkningsmetoder. Arbeidsgruppen kan stille opp som innledere ved behov. Ønske om spesifikke medvirkningstiltak meldes inn til Else Marie.

4. Eventuelt

Per Olav ble oppfordret til å si noe om utfordringer i kommunen. Skisserte at kommunen har de samme utfordringer som alle andre, med noen variasjoner. Nå er vi tilknyttet kontoret på Lillestrøm der det legges opp til samme satsingene på hele Nedre Romerike. Disse treffer dårlig i Aurskog-Høland fordi våre utfordringer ikke tilsvarer problemene med gjengmentalitet osv. som de har i Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen.  

Sist endret: 14.02.2023