PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utbyggingavtaler

Kunngjøring offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Vikgården, Hemnes

Aurskog-Høland kommune og utbygger Helfa eiendom AS har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale. Fremforhandlet utbyggingsavtale kunngjøres med dette Iht. plan og bygningslovens § 17-4.

Utbyggingsavtalen sikrer at det er utbygger som har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av reguleringsplanen Vikgården. Utbyggingsavtalen omhandler blant annet:

  • Opparbeidelse av fortau langs planområdet
  • Opparbeidelse av krysningspunkt over fv. 1450 i tilknytning til trafikkøya i krysset fv. 1450 x fv. 125.
  • Opparbeidelse av avkjørsler og felles lekeareal i henhold til vedtatt reguleringsplan med bestemmelser.
  • Opparbeidelse av nødvendig vann- og avløpsanlegg

Det henvises til vedlagt utbyggingsavtale for mer informasjon.

I henhold til vedtak i Formannskapet den 07.02.22, sak 16/22, legges utbyggingsavtalen ut til offentlig ettersyn. 

Frist for å komme med eventuelle merknader settes til 25. mars 2022.

Eventuelle merknader kan gis på følgende måter: 

  • Sendes på e-post: postmottak@ahk.no
  • Sendes i post til Aurskog-Høland kommune, Forvaltning, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Dokumenter:

Vedtak og saksframlegg, FORMS, 07022022, Sak 16_22 - Utbyggingsavtalen for Vikgården offentlig ettersyn.PDF

Utbyggningsavtale signert av utbygger.PDF

Sist endret: 24.02.2022