PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppgaveutvalg: Gode liv i egne hjem

Aurskog-Høland kommune har opprettet et nytt oppgaveutvalg som skal komme med innspill til: Hva skal til for at flest mulig skal ha gode liv i egne hjem? Hvilke tjenester bør vi utvikle i den nederste halvdel av innsatstrappa? Hva kan kommunen gjøre, hva kan brukere og pårørende bidra med, hva kan frivilligheten og næringslivet bidra med?

Innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester øker og blir stadig mer sammensatt. Eldre har ofte mange sykdommer samtidig, og antall innbyggere over 80 år er sterkt økende i vår kommune. Antall personer med demenssykdom må forventes å øke når flere innbyggere når høy alder.

Sykehusene redder og behandler stadig flere og mange trenger påfølgende helse- og omsorgstjenester i kommunen. Ikke minst er det vekst i antall under 67 år med store pleie- og omsorgsbehov.  

Når innbyggernes behov øker og flere oppgaver skal løses i kommunehelsetjenesten, øker også kostnadene, og vi må forvente at denne utviklingen bare vil forsterkes i årene som kommer.  

En bærekraftig helsetjeneste forutsetter derfor at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.  

Dreiningsprosjektet “Leve selvstendig og godt hele livet” skal bidra til å bremse fremtidig kostnadsøkning gjennom omstilling, organisasjons- og tjenesteutvikling og implementering av digitale løsninger.  

Oppgaveutvalget skal gjennomføre en kartlegging av to problemstillinger:

  • Hva skal til for at flest mulig skal ha gode liv i egne hjem?
  • Hvilke tjenester bør vi utvikle i den nederste halvdel av innsatstrappa?
  • Hva kan kommunen gjøre, hva kan brukere og pårørende bidra med, hva kan frivilligheten og næringslivet bidra med?  

Oppgaveutvalget skal utarbeide en presentasjon av kartleggingen, som skal bidra inn i dreiningsprosjektet «Leve selvstendig og godt hele livet» innen 15.08.2021.  

Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer:

  • Medlemmer fra kommunestyret (Inger Heggen Olsen og Simen Solbakken)
  • Medlemmer fra eldrerådet (Gerd Fagersand og Trygve Ekeheien)
  • Medlemmer fra pensjonistforening/seniorsenter (2 representanter)
  • Innbyggere (2 representanter)  
 Mandat

Mandat for oppgaveutvalget finner du her.

Møter

Innkalling 29.06.21 (002).pdf

Innkalling 19.05.21.pdf

Referat 5.5.21.pdf

Innkalling: Første møte i oppgaveutvalget Gode liv i egne hjem

Sist endret: 27.06.2021