PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen. Her finner du en oversikt over kontrollutvalgets medlemmer og møter.

Oversikt over møter og saker i kontrollutvalget finner du her.

Medlemmer

Leder:Anette Østgård Tønsberg (H), anette.to@viken.no

Nestleder: Svein Brokke (AP), svein.brokke@online.no

Unni Førrisdahl (KrF) unni.foerrisdahl@delta.no

Anne Guro Syversen (Sp) annegurosyversen@msn.com

Øyvind Berg (Frp) bergoyvind@yahoo.no

Thor Haugerudbråthen (FrP), thor.h@tertitten.com

Sist endret: 15.11.2023