PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppgaveutvalg: Medvirkning

Hvordan kan innbyggere påvirke kommunens tjenester og inkluderes i de politiske prosesser? Dette er noen av spørsmålene det nye oppgaveutvalget skal ta opp. Medlemmene der skal være med på å utvikle kommunen vår. Nå vil de ha dine innspill.

Medvirkning er bra i seg selv og nyttig for innbyggerne i en kommune. Det styrker lokaldemokratiet, og gir innbyggerne et eieforhold til kommunens tjenesteleveranser. Medvirkning kan gi bedre tjenestene og sørge for løsninger som imøtekommer innbyggerne reelle behov.

Ønsker innspill 

Utvalget jobber med å kartlegge dagens medvirkningsordninger. Utvalget skal komme med forslag på hvordan innbyggere kan inkluderes mellom kommunevalgene slik at alle grupper i befolkningen gis like muligheter til å påvirke de politiske prosessene.   

Oppgaveutvalget skal også komme med forslag på retning for, og prioritering av samhandlingsaktiviteter mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og andre aktuelle aktører. Utvalget skal se på hvordan innbyggerne som brukere av tjenester kan være med på å påvirke og drive utviklingen av kommunens eksisterende og nye tjenester.

Nå vil oppgaveutvalget gjerne ha dine innspill til hvordan innbyggere og kommunen skal samhandle i fremtiden.   

Ta gjerne kontakt direkte, eller send innspill til post@ahk.no.  

Tettere samarbeid 

Oppgaveutvalg skal være med i arbeidet med å lage en medvirkningsstrategi. Den skal si noe om aktiviteter for kommunens samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten. Medvirkningsstrategien skal bygges på kommunens verdier; tillit, åpenhet og samhandling.  

Medlemmene

Utvalget er sammensatt av innbyggere og politikere. Hensikten med utvalget er at innbyggere og politikere sammen skal få anledning til å diskutere og finne aktuelle løsninger på ulike tema, før administrasjonen går i gang med den mer tradisjonelle behandlingen av saken. Medlemmer: Tittin Foss-Haneborg, Tor Simonsen, Dag-Ivar Høisveen, Inga Westby, Enam Ghasawi og Gro Anita Kversøy, Christin Mikkelsen, Jan Thore Røen og Stein Lie.

Mandat

Mandat for oppgaveutvalg.pdf

Medvirkning i kommunen

Møter

Saksliste møte 3.5.2021

OPPGAVEUTVALG MANDAG 12.4.21.pdf

Referat fra møte i Oppgaveutvalg - medvirkning 8.3.21.pdf

Oppgaveutvalg 8.3.21.pdf

Referat fra møte i Oppgaveutvalg - medvirkning 1.2.21.pdf

Referat fra møte i oppgaveutvalg for medvirkning 11.1.21.pdf

Sist endret: 10.01.2022