PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avløp fra næring

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Aurskog-Høland kommune, Akershus.

1. mai 2014 ble det innført lokal forskrift som regulerer påslipp til kommunalt avløpsnett fra næringsdrivende hvor påslippet kan:

  • Ha innvirkning på det kommunale avløpsanleggets utslippskrav.
  • Påføre skader på kommunalt avløpsanlegg.
  • Vanskeliggjøre driften av avløpsanlegget og slambehandlingen.
  • Ha innvirkning på kvaliteten på avløpsslammet.
  • Påvirke arbeidsmiljøet for personer som arbeider med kommunalt avløpsanlegg.

Forskriften har forankring i Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A.

Det kreves at all virksomhet og industri som har eller etablerer påslipp til offentlig avløpsnett skal ha en gjeldende påslippsavtale. Dette gjelder også de som skal endre (eventuelt øke) påslippet. Skal påslippet endres, skal en ny påslippsavtale inngås.

Det er eier av virksomheten som er ansvarlig for å søke om påslippsavtale. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Forskrift om fettholdig avløpsvann

 

Kontakt:

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon: 928 95 154

I arbeidstiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 19.12.2019