PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spredt avløp

De eiendommene som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett har egne, private avløpsanlegg (renseanlegg, ledningsnett og utslipp).

 

Utslippstillatelse

For alle utslipp skal det foreligge en utslippstillatelse. Der hvor det kun slippes ut gråvann, gjelder kravet likevel kun dersom det er innlagt vann.

Ved arbeid på private avløpsanlegg må det i tillegg søkes tillatelse etter plan- og bygningsloven. Kommunen samordner sin behandling av søknadene.

 

Drift og vedlikehold

For de aller fleste anlegg, inkludert minirenseanlegg er det krav om en løpende drifts- og vedlikeholdsavtale (serviceavtale) med renseanleggleverandør. Ved eierskifte er det viktig at avtalen videreføres til ny eier.

 

Tømming

Alle eiendommer med private avløpsløsninger skal foreta nødvendig tømminger av slamutskillere og/eller tanker for å opprettholde en riktig drift av avløpsanlegget. Det er abonnentens ansvar å påse at anlegget oppfyller kravet i den enkeltes utslippstillatelse og påse at avløpsanlegget får en riktig tømmefrekvens.

 

I kommunens tømmeordning inngår årlig tømming for eiendommer med fast bosetting og tømming hvert tredje år for fritidsbebyggelse.

 

Gebyr

Gebyrere finner du her: Aurskog-Høland kommune - Skjemaer, gebyrer og priser (ahk.no)

 

Saksbehandlingsgebyr

Et engangsgebyr betales for behandling av søknad om utslippstillatelse og endring av utslippstillatelser.

Kontrollgebyr

Kontrollgebyr betales årlig.  For at kontrollgebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.  

Tømmegebyr

Hva som er inkludert i kommunal tømming av private slamutskillere og/eller tanker vil fremkomme av kommunens gebyrregulativ.

 

Kontakt:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 04.01.2024