PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tømming av septik og minirenseanlegg

Eiendommer med privat avløpsanlegg omfattes av kommunens ordning for pålagt tømming av septik.

Med privat avløpsanlegg menes anlegg for sanitært avløpsvann som ikke ledes til offentlig nett, for eksempel septiktanker, minirenseanlegg, slamavskillere m.v.

Hvilke anlegg skal tømmes?

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet septiktank, minirenseanlegg, slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes én gang per år.

For eiendommer uten toalett tilknyttet septiktank, slamavskiller og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert tredje år.

Eiendom som er tilknyttet kommunalt avløp, men som av tekniske årsaker ikke har anledning til å få kortsluttet septiktanken, går inn under "Vedtekter for tømming av slam fra septiktanker, slamavskillere m.v."

Tømmekostnadene bæres av kommunen.

Denne ordningen opphører fra samme tidspunkt som det er blitt tilrettelagt for kortslutning i septiktank.

Tømmegebyr ved flere boenheter per minirenseanlegg

Ved flere eiendommer tilknyttet samme minirenseanlegg kan disse søke om å bli sett under ett.

Ved innvilgelse av søknad vil tømmegebyret bli i henhold til gebyrregulativet.

Når blir anlegget tømt?

Tømmingen av anleggene er delt i tre roder basert på gårdsnummer.  

Rode Gårdsnummer Periode
Rode 1 76 - 142 januar - april
Rode 2 1 - 75 mai - august
Rode 3 143 - 212 september - desember
Hva må anleggseier gjøre?

Anlegget skal gjøres tilgjengelig for tømming. Dersom tømming ikke kan foretas i den oppsatte perioden, må anleggseier melde fra om dette til kommunen før oppstart av roden. Ved behov for hyppigere tømming eller tømming utenfor oppsatte tømmetider må anleggseier sørge for dette selv gjennom et godkjent firma.

Mer informasjon?

Ordningen reguleres gjennom kommunens forskrift på området. Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunalteknisk drift.

 

Gebyrregulativ vann og avløp

Forskrift om avløpsvannutslipp

Forskrift for tømming av slamavskillere mv. 

 

Kontakt:

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon: 928 95 154

I arbeidstiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 03.06.2022