PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Våre renseanlegg

Bjørkelangen sentralrenseanlegg

er et biologisk/kjemisk renseanlegg som ble ferdigstilt høsten 2003 og satt i drift sommeren 2004.

Anlegget tar imot avløp fra Bjørkelangen, Lierfoss, Aurskog og Finstadbru.  

Anlegget har en dimensjonerende kapasitet på 10 000 personekvivalenter og er dimensjonert for å fjerne 90% fosfor og 80% organisk stoff. Det rensede avløpsvannet slippes ut på 9 meters dyp via en 440 meter lang utløpsledning. 

Anlegget som i dag er dimensjonert for 10 000 personekvivalenter, med muligheter for utvidelse til 15 000 personekvivalenter. 

Setskog renseanlegg

er et biologisk aktivslamanlegg som ble satt i drift høsten 2003.

Anlegget tar imot avløp fra store deler av Setskog, og er dimensjonert for 550 personekvivalenter, tilsvarende 110 m3 per døgn.  

Slammet kjøres til Bjørkelangen renseanlegg for videre behandling mens det rensede avløpsvannet slippes ut i Lakabekken.  

Løken renseanlegg

er et kjemisk/mekanisk renseanlegg som ble ferdigstilt i 1977 og rehabilitert våren 2019, og tar imot avløp fra Fosser, Løken, Momoen, Heia, Hjellebøl og Hemnes. 

Anlegget har i dag ikke krav til sekundærrensing, men opprettholder kravet om fjerning av 93% fosfor.  

Anlegget har en dimensjonerende kapasitet på 4 000 personekvivalenter og det rensede avløpesvannet slippes ut via en utløpsledning til Løkenelva.  

Rømskog renseanlegg

er et kjemisk/mekanisk renseanlegg som stod ferdig etter ombygging og rehabilitering i 2019.

Anlegget tar imot avløp fra deler av Rømskog og dimensjonert for 1 000 pe tilsvarende 360 m3 per døgn og mottar i dag avløp fra 578 pe.

Renseanlegget renser fosfor etter kravet som er på 90%. Rensemålet for fosfor gjennom dette anlegget er på 95-97%.

Haukenes renseanlegg

er et biologisk/kjemisk renseanlegg som ble bygget i 2005 og satt i drift i mellom januar-februar 2006.

Anlegget tar imot avløp fra et mindre område på Rømskog, og er dimensjonert for 120 personekvivalenter og 90% rensegrad av fosfor. 

Det er per i dag tilkoblet om lag 70 eneboliger til anlegget og det rensede avløpsvannet slippes ut til Rømsjøen via en utløpsledning.  

 

Kontakt:

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon: 928 95 154

I arbeidstiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 16.04.2021