PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digitale søknader via Entreprenørportalen

Aurskog-Høland kommune bruker den web-baserte løsningen "Entreprenørportalen" fra Volue for søknader om vann- og avløpsarbeid. Denne løsningen forenkler søknadsprosessen på tiltak som er, eller blir, koblet på det kommunale ledningsnettet. Kommunalteknisk drift oppfordrer foretak til å registrere seg i løsningen her: registrer foretaket.

Har du allerede registrert deg kan du søke opp firmaet ditt her under "Finn mitt firma". Deretter kan du klikke på direktelinken til Entreprenørportalen.

16.06.2022 kom det en ny oppdatering av Gemini Entreprenørportal som inneholder en del endringer i forhold til flyten i søknader om tilkobling. Det er i den anledning laget en brukervideo som beskriver endringene i søknadskjemaet. Videoen er tilgjengelig via Hjelpesider i Entreprenør- portalen. Du finner også videoen her.

Link til video med fremgangsmåte for registrering.

Hvilke søknader skal Entreprenørportalen brukes til?
 • Tilknytningssøknader på nye og eksisterende bygg
 • Påslippssøknader
 • Søknad om vannmåler
 • Ferdigmeldinger
Hvem kan registrere bruker i Entreprenørportalen?

Kun foretak med et organisasjonsnummer kan registrere seg i løsningen. Virksomheter med kompetanse innenfor VA faget, som rørleggerfirmaer, entreprenører, konsulenter og rådgivere er eksempler på godkjente foretak.

Utførende rørlegger eller prosjekterende entreprenør søker nå på vegne av tiltakshaver (altså eier av tomten det skal utføres arbeid på).

Hva er fordelene med Entreprenørportalen?
 • Privatpersoner slipper å søke selv.
 • Man vil få tilgang til eksisterende ledningsnett rundt tomten, så man trenger ikke lengre sende inn forespørsel til kommunen om å få tilsendt kart over ledningsnettet i området.
 • Man kan tegne inn prosjekterte ledninger rett i løsningen, og slipper derfor å legge ved pdf-kart fra andre programmer.
 • Behandlingstiden blir kortere.
 • Man vil ha full oversikt over alle søknader som er sendt inn og svar fra kommunen på et sted.
 • Hvert firma har en "superbruker", men hver ansatt kan ha sin egen "underbruker" og ha full oversikt over egne saker.
 • Man bruker den samme brukeren inn mot alle kommuner som har tatt i bruk Entreprenørportalen. Det vil si at når superbrukeren opprettes kan dere velge hvilke kommuner dere vil sende inn søknader til, og det kan legges til flere kommuner etter hvert som flere av dem tar i bruk løsningen, eller dere utvider oppdragsområdet.
 • Da har man full oversikt over alle søknader som er sendt inn til alle kommuner samlet på et sted.
Praktiske tips ved bruk av løsningen
 • Første gang superbrukeren skal logge seg på, bruker han den første linken i e-posten han får tilsendt. Ved senere pålogginger må linken som ligger litt lengre ned i eposten brukes. Denne er det lurt å lagre som et bokmerke i nettleseren.
 • For superbrukeren må det brukes samme e-postadresse gjennom hele registreringsprosessen og videre. Her kan det derfor være lurt å bruke en e-postadresse som følger firmaet, i stedet for en adresse som er linket opp mot en ansatt.
 • Hver gang det skal opprettes en ny bruker til en ny ansatt i firmaet, eller legges til en ny kommune er det superbrukeren som må brukes.
 • Hvis dere mister linken til innloggingssiden, så kan dere sende en henvendelse til va@ahk.no, så sender vi linken til dere på nytt.
 • Hvis dere har fått svar at søknaden er "mangelfull", så må søknaden sendes inn på nytt med manglende info via Entreprenørportalen. Det holder ikke å sende manglende info på e-post eller over telefon, for da får ikke vi avsluttet saken på riktig måte.
 • Får dere beskjed om at organisasjonsnummeret allerede er brukt når dere skal opprette en bruker, så kan det hende at en annen avdeling i firmaet har opprettet en bruker. Dere kan da ta kontakt direkte med den som opprettet superbrukeren og få den personen til å opprette brukere til dere. Hvis dere ikke vet hvem som har opprettet en bruker for foretaket deres, kan dere sende en henvendelse til oss på va@ahk.no, så kan vi finne det ut for dere, og gi dere kontaktinfo om hvem som opprettet superbrukeren.

 

OBS! Nødvendig byggetillatelse for tiltak, og gravemelding må fortsatt søkes om i forkant som tidligere.

 

Forfatter: Kjersti Hjerpeton Karlstad. FOTO: Kenneth Halvorsen Ruud

Sist endret: 15.04.2024