PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkårene har som formål å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og deg som abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Aurskog-Høland kommune er vedtatt i Fellesnemd for kommunesammenslåing 23.09.2019 (sak 49/19, 19/03179).

Regelverket gjelder fra 01.01.2020.

Abonnementsvilkårene har to formål:

  • Fastsette hvilke vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning og bruk av anleggene.
  • Stille krav til aktørene (rørleggere og entreprenører) for å sikre betryggende utførelse av private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes offentlig nett.  

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to hefter, Administrative bestemmelser og Tekniske bestemmelser.

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser tar for seg de juridiske og forvaltningsmessige forhold mellom kommunen, den enkelte abonnent og utførende rørlegger/entreprenør.

Kapittel 1 tar for seg hjemmel og virkeområde, definisjoner og overtredelse/håndhevelse.

Kapittel 2 omhandler rutiner ved søknad og godkjenning av tilknytning, mens kapittel 3 beskriver øvrige bestemmelser.

De administrative bestemmelsene er fritt tilgjengelig og kan leses digitalt her eller bestilles som fysisk eksemplar her.

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse av private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes offentlig nett.

Bestemmelsene ivaretar og utfyller/konkretiserer kravene til sanitæranlegg og vann- og avløpsanlegg i plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift.

En slik konkretisering anses nødvendig for å ivareta kommunens interesser som eier av hovedanleggene for vann og avløp.

De tekniske bestemmelsene kan bestilles her.

Rettighetene til publikasjonen

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp eies av Kommuneforlaget, og kan kjøpes derfra eller i bok- og papirhandel. De administrative bestemmelsene er fritt tilgjengelig og kan leses digitalt her.

Aministrative bestemmelser

Tekniske bestemmelser

 

 

Kontakt:

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon: 928 95 154

I arbeidstiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 16.12.2019