PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

VA norm

VA-normen er et resultat av et interkommunalt samarbeid. Denne normen inneholder krav til planlegging og gjennomføring, samt de tekniske krav kommunene har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde VA-anlegget. 

I normen er det krav til prosjektering og utførelse av ledningsanlegg med tilhørende kummer og pumpestasjoner samt til kontroll, ferdigstillelse og overtakelse av slike anlegg.

Normen gjelder alle ledningsanlegg som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold, og private ledningsanlegg som skal/kan bli tilknyttet kommunens ledningsnett.

VA-normen ble vedtatt å gjøres gjeldende for Aurskog-Høland kommune av Fellesnemd for kommunesammenslåing 23.09.2019, sak 50/19. VA-normen er gjeldende fra 01.01.2020.

VA norm forside

VA-norm for Nedre Romerike

Vedlegg til VA-normen

Vedlegg 1 Forklaring av betegnelser og forkortelser

Vedlegg 2 Henvisning til lover, forskrifter mm

Vedlegg 3 Krav til prosjektdokumentasjon

Vedlegg 4 Mottakskontroll for VA-materiell

Vedlegg 5 Krav til registrering av VA-anlegg (Registreringsinstruks)

Vedlegg 6 LRS Retningslinjer for overvannshåndtering

Vedlegg 7 Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på ROmerike

Tegninger (Normblad) 

Sist endret: 20.12.2019