PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vakttelefoner

Meld feil

Mørkt gatelys, hull i veien, skjeve stolper, manglende kantklipping eller overvann? Nå kan du melde feil hos oss direkte på hjemmesiden. 

Din henvendelse vil bli mottatt av innbyggertorget. Noen saker videreformidles direkte til aktuell enhet for videre håndtering. Det er en fordel om du på forhånd har vært mest mulig detaljert slik at vi har et best mulig vurderingsgrunnlag.

Meld inn feil her.

Dersom din henvendelse haster, ring akuttelefon.

Beredskapsvakt vei

Kommunale veier

Feil på kommunale veier eller andre problemer knyttet til de kommunale veiene meldes til Aurskog-Høland kommune via servicekontoret (8.00 - 15.00):

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

 

Strøing eller brøyting vinterstid (15. oktober - 15. april) utenom servicekontorets åpningstid:

Veivakttelefonen 922 80 100

Fylkesveier

Feil eller andre problemer knyttet til fylkesveier:

PEAB Anlegg AS

Publikumstelefon: 459 14 085

Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen

Telefon: 175

 

Beredskapsvakt vann og avløp

Akutte feil på det kommunale vann- og avløpsnettet

Opplever du vannlekkasjer, tilstoppinger, flom eller lignende utenom rådhusets vanlige åpningstid:

Telefon 928 95 154

Henvendelser på dagtid fra kl 08.00 - 15.00:

Telefon 63 85 25 00

Vaktoppdrag private stikkledninger

Kommunens beredskapsvakt vil også kunne være behjelpelig ved akutte problemer med private stikkledninger, som tett kloakk, frosset vannledning med mer.

Denne type tjenester må du selv bestille ved ankomst, og medgått tid på utrykningen vil faktureres deg i ettertid. Klokken starter når vakta rykker ut. Tid til rengjøring og opprydding av benyttet utstyr regnes også med.

Prisliste vaktoppdrag 2024: Prisliste for tjenester utført av Kommunalteknisk drift for 2024

Vaktoppdrag privat trykkavløp

Ved problem eller alarm på privat trykkavløpstasjon kan Aurskog-Høland kommune bistå dersom det er nødvendig og vi har kapasitet.

Pumpestasjonene er private og slik bistand vil derfor bli fakturert.

Kommunen anbefaler at de private utfører jevnlig service på pumpene.

På dagtid kontaktes servicekontoret på telefon 63 85 25 00. Utenfor kontortid ringes VA-vakt på telefon 928 95 154.

Prisliste vaktoppdrag 2024: Prisliste for tjenester utført av Kommunalteknisk drift for 2024

Kontakt:

Besøksadresse:

Setskogveien 1, 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 03.01.2024