PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvaliteten på drikkevannet

Det tas ukentlige kontrollprøver av det kommunale drikkevannet fra flere steder i kommunen.

Prøvene analyseres ved et godkjent laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i forhold til drikkevannforskriftens krav.

Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.

Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Drikkevannskvalitet 2022

Dette er en oppsummert rapport på drikkevannskvaliteten for de kommunale vannverkene våre for 2022:

Drikkevannskvalitet 2022.pdf

Misfarget drikkevann

Dersom du synes at vannet er farget kan årsaken ligge i at kommunen har arbeidet med den offentlige vannledningen i ditt nærområde. Rådet er da at du åpner vannkranen og lar vannet renne en stund til at fargen forsvinner.

Det anbefales at varmtvannskranen holdes stengt til fargen er borte, for å hindre at "skitt" dras inn i varmtvannstanken.

Det er også nødvendig at siler foran tappekraner og vannmålere rengjøres med jevne mellomrom.

Ta kontakt med Kommunalteknisk drift dersom misfargingen vedvarer.

Lukt og smak

Dårlig lukt og smak kan skyldes slamdannelse i ledningsnettet eller at enkelte organismer i vannet produserer vond lukt/smak.

Ta kontakt med Kommunalteknisk drift dersom problemet vedvarer.

 

 

Drikkevannsforskriften 

Kontakt

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon 928 95 154

I arbeidstiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1, 1940 Bjørkelangen  

Sist endret: 27.09.2023