PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om vannmåler

All offentlig virksomhet og næring (inkludert gårdsbruk og brakkerigger) samt alle nye boliger fra 01.01.22 skal ha vannmåler.

Eksisterende husholdninger kan selv velge om de ønsker vannmåler eller ikke. Ønsker de vannmåler må det søkes om via Entreprenørportalen.

Vannverkene drives til selvkost og kostnadene deles på kommunens innbyggere. Når kommunene beregner grunnlag for vann- og avløpsgebyr er det antall kubikkmeter vannforbruk det regnes gebyr for.

Hvordan beregnes forbruket

Det er vanligste å beregne forbruket ut fra boligens areal multiplisert med et anslått forbruk per kvadratmeter og legge til et abonnementsgebyr.

Dersom du ønsker å ha kontroll over vannforbruker ditt selv, kan du leie vannmåler av kommunen. Den skal installeres av rørlegger og installasjonen skal kontrolleres, plomberes og godkjennes av kommunens representant. Når vannmåleren er plombert, kan du ikke fjerne den eller røre plomberingen.

Avlesning av vannmåler

Avlesningskort for vannmåleren blir sendt til deg som abonnent en gang i året. Du leser av vannmåleren og sender kortet tilbake til kommunen.

Dersom avlesningen ikke utføres til bestemt tid, kan kommunen beregne forbruket eller selv foreta avlesning for leierens regning.

Det anbefales å lese av vannmåleren ofte slik at man oppdager for eksempel vannlekkasjer eller andre feil tidlig.

Avlesning av vannmåler kan også sendes digitalt til: va@ahk.no

Huseiers ansvar

Den som leier vannmåleren av kommunen skal holde vannmåleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.

Blir måleren borte eller skadet må du umiddelbart beskjed til kommunen.

Kommunen kan kreve full erstatning for tap eller skade.

Ønsker du å installere vannmåler?

Ta kontakt med en godkjent rørlegger. Denne må søke på vegne av deg via Entreprenørportalen.

 

Bestemmelser for bruk av vannmålere reguleres i forskrift for vann- og avløpsgebyrer:

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

 

                         

Kontakt

VA-vakttelefon (etter kontortid):

Telefon: 928 95 154

I kontortiden:

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Besøksadresse:

Setskogveien 1, 1940 Bjørkelangen 

Sist endret: 03.01.2024