PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Privat vannforsyning

Har du privat vannforsyning, har du selv ansvaret for å ha nok og trygt vann. Drikkevann fra små vannforsyningssystemer blir sjelden desinfisert, og det kan være helsefarlig dersom vannet blir forurenset med smittestoff fra avløpsvann og dyr. Vannet kan i tillegg inneholde andre forurensninger. Noen kan også oppleve å ha lite vann i perioder.

Hus- og hytteeiere med privat vannforsyning må selv ta ansvar for nødvendige sikringstiltak. Drikkevannsforskriftens krav til sikker forsyning av nok vann med god kvalitet gjelder også for slike småanlegg. Skal vannet kun forsyne en enkelt husholdning, er kravene veiledende. For private vannforsyningssystemer som forsyner mer enn 10 husstander gjelder egne regler, blantannet krav om tillatelse fra kommunen ved sammenslåing, vesentlige utvidelser eller nyanlegg.  

 

Drikkevann i spredt bebyggelse – råd fra Folkehelseinstituttet.

I denne veilederen fra Folkehelseinstituttet kan du lese mer om hva du bør ta hensyn til når du har, eller planlegger, vannforsyning til huset eller hytta. Klikk på bildet under for å lese:

Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta.png

 

Krav til registrering hos Mattilsynet.

Alle vannforsyningssystemer som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Klikk deg inn på Mattilsynet og les om hvordan du registrerer små vannforsyningssystem:

Mattilsynet

 

Mattilsynet har også utgitt en egen veileder om drikkevannsforskriften og hva denne betyr for de minste vannforsyningssystemen. Klikk på bildet under for å lese:

De minste vannforsyningssystemene.png

Sist endret: 20.10.2022