PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Feilmelding på vei

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier.

Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. 

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting.

Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen.

Vil du melde inn feil/mangel på en vei?

Kommunale veier

Aurskog-Høland kommune, servicekontoret (09.00-15.00):

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Utenom åpningstid:

Vakttelefonen: 922 80 100  

Betjent etter kontortid i perioden 15. oktober - 15. april.

Fylkesveier

PEAB Anlegg AS,

Publikumstelefon: 459 14 085

Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen:

Telefon: 175

Sist endret: 13.08.2021