PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Befolkningsutvikling i Aurskog-Høland kommune

Per 4. kvartal 2023 bor det 18.058 personer i Aurskog-Høland kommune, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Befolkningsprognosene viser forventet befolkningsvekst i kommunen fram mot 2040.

Folketallsutviklingen viser at Aurskog-Høland er en kommune med befolkningsvekst over landssnittet.

Befolkningsprognosene fra SSB viser fortsatt vekst framover med en forventet befolkning på 20.500 i 2040 basert på anslaget om middels nasjonal vekst. Det forventes sterkest vekst i aldersgruppene under 20 år og over 70 år i samme tidsperiode.

Kommunesammenslåing

01.01.2020 ble tidligere Rømskog kommune og gamle Aurskog-Høland kommune slått sammen til Aurskog-Høland kommune. I 2019 var det 673 innbyggere i Rømskog og 16.500 innbyggere i gamle Aurskog-Høland, noe som ga et folketall på 17.173 for nye Aurskog-Høland.

Befolkningsveksten hittil i 2020 er på 0, 21 %. Befolkningsveksten er sterkest i aldersgruppene 10-19 år, 50--79 år. Det er en negativ vekst for aldersgruppene 0-9 år og 40-49 år. Høyest befolkningsvekst er det i skolekretsene Bjørkelangen og Aursmoen. Bjørkelangen har hatt kraftig vekst siden 2017, mens Aursmoen har hatt en flatere, jevnere vekst de siste årene.  

Rømskog

Siden 1986 har befolkningen i tidligere Rømskog kommune ligget relativt stabilt i underkant av 700 innbyggere. Det har variert mellom 702 innbyggere i 1986 og 652 innbyggere i 1995. Prosentvis har befolkningsveksten variert mellom 2, 53 % og – 2, 68 %.

Aurskog-Høland

Gamle Aurskog-Høland kommune har hatt positiv befolkningsvekst i tilsvarende periode. Veksten har imidlertid vært sterkt varierende fra 0, 07 % til 1, 56 %. Folketallet var høyest i 2019 med 16.500 innbyggere og lavest i 1995 med 12.292 innbyggere.

Presentasjon av tallene finner du her. 

Foto: Arne Løkken

Sist endret: 18.04.2024