PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Muligheter, miljø og mangfold

Geografisk omfatter Aurskog-Høland kommune de tidligere kommunene Aurskog-Høland og Rømskog, og ligger nord øst i Oslo Viken fylke med grenser blant annet til Sverige.

Tettsteder

Kommunen har seks tettsteder:

Bjørkelangen, Aurskog, Løken, Hemnes, Setskog og Rømskog.

Bjørkelangen er kommunesenteret hvor Rådhuset er lokalisert.

Areal

Kommunen har et areal på 1144 km2. 

Av det samlede areal er det 92,5 km2 med dyrket mark, 802 km2 med produktiv skog og 249,5 km2 med annet areal (vann, myr mv).

Avstander

Avstand i kjøretid med bil til Oslo og Gardermoen er omlag 60 minutter fra kommunesenteret.

Barnehager og skoler

Kommunen har åtte kommunale og åtte private barnehager fordelt rundt i kommunen.

Det er syv grunnskoler i kommunen, tre av disse er 1-10 skoler, og fire 1-7 skoler. Grunnskolene har tilbud om SFO.

Det finnes også to videregående skoler på Bjørkelangen.

Helse og omsorg

Kommunen har fire sykehjem med tilhørende hjemmetjenestetilbud lokalisert på Bjørkelangen, Aurskog, Hemnes og Rømskog.

Kommunen har boveiledertjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Oppvekst og fritid

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Det er variert idrettstilbud og det finnes mange frivillige organisasjoner.

De store skogs- og naturområdene med tilhørende sjøer og vassdrag gir muligheter for et rikt friluftsliv.

Næringsliv og arbeid

Det satses stort på å utvikle og ta vare på næringslivet som finnes i kommunen. Vi har egen næringskonsulent som følger opp eksisterende bedrifter og gir stimulering til ny etablering.

Kommunen har et hotell som tilbyr overnatting, Rømskog SPA. Kapasitet ved hotellet er 44 rom, og er et mye brukt kurs og konferansesenter.

Kommune har to bedrifter som er registrert under storulykkeforskriften.

Natur og landbruk

De største jordbruksområdene strekker seg som et belte fra nordvest til sør i kommunen, og følger vassdraget med Hølandselva og innsjøene Bjørkelangen og Hemnessjøen.

Skogarealet ligger i hovedsak nord og øst i kommunen med store sammenhengende skogarealer.

Landskapet består av forholdsvis åpne dalfører som i sør samler seg mot Rømsjøen, Hemnessjøen og Skulerudsjøen.

De høyeste punktene ligger på ca. 400 m.o.h. på åspartiene mellom dalførene.

Kommunen har over 300 større og mindre vann. De fleste hører til Mangenvassdragets eller Haldensvassdragets nedslagsfelt.

Ettersom kommunen har store skogområder og gode muligheter for friluftsliv er det også en stor andel hytter/fritidsboliger registrert.

Samferdsel og trafikk

I kommunen er Fylkesvei (Fv)170 og 169 hovedferdselårer. Stor trafikk har også riksvei 115 og FV 21 samt Fv 229.

Fv. 170 har en god standard.

Fv. 169 er imidlertid svingete, med mange avkjøringer og fartsbegrensninger.

Kommunen har mange pendlere som daglig benytter kollektiv- eller privattransport inn til Lillestrøm og Oslo området.

Det er derfor viktig at veinettet har en bra standard som letter framkommelighet og reisekomfort.

Nåværende standard med hensyn til fartsgrense og antall avkjøringer/forbikjøringsmuligheter må opprettholdes på Fv 170.

Når det gjelder veiforbindelser utenfor kommunen, vil planene for utbygging av rv. 22 Fet - Skedsmo (ny glommakrysning) grense og ny riksvei 159 ha stor interesse for vår kommune, og være til stor fordel.

En standardheving av rv. 171 mot Gardermoen vil ha stor betydning for kommunikasjonslinjene for vår kommune.

Det er ikke jernbane eller flyplass lokalisert i kommunen, men det er som følge av Oslo Gardermoen flyplass stor overflyvning av rutefly i kommunen.

Det er under planlegning en Høyhastighets jernbane gjennom vår kommune fra Oslo til Stockholm.

Klimautfordringer

Kommunen har ingen store vannføringsveier (elver) gjennom kommunen, og er i liten grad påvirket av flom ved vårløsningen.

I vårløsning opplever kommunen mindre flomsituasjoner på lokale jorder knyttet til små bekker og elver som går over sine breddegrader. Historisk har dette berørt innbyggere i liten grad. 

Sist endret: 18.12.2019