PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Metall tråd lys

10 millioner i bredbåndstøtte

Aurskog-Høland får over 10 millioner kroner i støtte til utbygging av bredbånd. Se hvilke områder som skal bygges ut her.

Kommunen har søkt og fått støtte til å bygge ut områder som ikke har hatt bredbåndsdekning. Aurskog-Høland kommune har en strategi om at alle boligeiendommer skal ha tilgang til bredbåndstjenester innen utløpet av 2025. Det skal i tillegg være telefondekning på alle veier mellom tettsteder og ut av kommunen.

Områdene som det søkes støtte til er ikke kommersielt utnyttbare, fordi det er for stor avstand mellom hvert enkelt hus til at utbygging kan finne sted på kommersielt grunnlag. Det er heller ikke planlagt 5G mobilutbygging i disse områdene innen samme tidspunkt.

De to prosjektområdene kommunen har fått støtte til bredbåndutbygging i 2023 er:

  • Hemnes/Skulerud og Mjermen/Setten og
  • Nedre Ulviksjøen/Floen.

Bredbåndtilskuddordningen forvaltes av fylkeskommunen i samarbeid med nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og har ansvar for utlysing og gjennomføring av anbudskonkurranser, med mer.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om bredbåndstøtte kan du ta kontakt med: 

Mer informasjon om arbeidet med bredbånddekning i kommunen finner du her.

Sist endret: 25.04.2023