PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2.8.21: Endringer i innreiserestriksjoner

Det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Bakgrunnen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået og å redusere faren for importsmitte. Oversikten finner du her.

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august. Kart med tabell som viser karantene ved innreise til Norge finner du her.

Det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som medfører endrede innreiseregler ved ankomst i Norge. 

Dette er kravene til innreise og karantene
 • Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.
 • Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.
 • Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.
 • Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.
 • Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Les mer i dette rundskrivet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.
 • Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat med QR-kode? Da kan du reise inn til Norge, du er unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Fraråder reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for noen utvalgte land på EUs tredjelandsliste. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

Land i Europa

Det gjøres endringer for flere land i Europa fra midnatt natt til 2. august.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 2. august:

 • Island, Italia og San Marino (disse landene går fra grønn til oransje)

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 2. august:

 • Andorra (går fra rød til mørkerød)

Følgende land blir grønt:

 • Liechtenstein

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Grønland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, , Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

 • Følgende land fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):
 • Oransje: Belgia, Estland og Sveits.
 • Røde: Frankrike (endret fra oransje), Færøyene, Hellas, Irland, Luxembourg, Malta, Monaco og Portugal.

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

 • Kypros, Nederland, Spania og Storbritannia.

Regioner i Norden

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige

Det gjøres endringer i seks regioner i Sverige fra 2. august. To av disse kategoriseres nå som grønne, mens fire går fra grønn til oransje.

Følgende regioner blir grønne:

Norrbotten (fra oransje til grønn) og Värmland (fra rød til grønn)

Følgende regioner forblir grønne:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner blir oransje eller røde:

Gotland, Halland, Skåne og Stockholm (disse regionene går fra grønn til oransje).

Danmark

Region Midtjylland går fra oransje til rødt nivå fra 2. august. Dermed er det fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Grønland).

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Hovedstaden (inkludert København) (rød), Midtjylland (fra oransje til rød), Nordjylland (oransje), Sjælland (oransje) og Syddanmark (oransje).

Finland

Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for fire regioner i Finland fra 2. august. I tillegg endres en region fra oransje til rødt.

Følgende regioner går fra grønn til oransje:

Centrala Tavastlands SVD, Lapplands SVD,Mellersta Finlands SVD, Norra Karelens SVD

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Österbotten SVD, Södra Savolax SVD, Östra Savolax SVD, Länsi-Pohja SVD, Norra Österbottens SVD, Norra Savolax SVD, Satakunta SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD, Vasa SVD og Åland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Birkalands SVD, Egentliga Finlands SVD, Helsingfors och Nylands SVD, Kajanalands SVD, Kymmenedalens SVD (alle oransje) og Päijat-Häme SVD (fra oransje til rød).

Utvalgte øygrupper i Europa 

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn.

Det vil fortsatt være innreiserestriksjoner og karantenekrav fra alle de utvalgte øygruppene etter 2. august.

Følgende øygrupper får i tillegg krav til karantenehotell fra 2. august (går fra rød til mørkerød):

 • Korsika, Frankrike
 • Sørlige egeiske øyer, Hellas

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje:

 • Azorene, Portugal (rød)
 • De joniske øyer, Hellas (rød)
 • Kanariøyene, Spania (rød)
 • Madeira, Portugal (oransje)
 • Nordlige egeiske øyer, Hellas (oransje)
 • Sardinia, Italia (fra oransje til rød)
 • Sicilia, Italia (oransje)

Følgende øygrupper forblir mørkerøde:

 • Balearene (Spania)
 • Kreta (Hellas)
 • Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land». Se mer informasjon i faktaboksen nedenfor.

Disse landene og områdene kategoriseres som lilla med virkning fra 2. august:

Saudi Arabia og Ukraina.

Disse landene og områdene forblir lilla:

Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan.

Vurderingen denne uken

Til grunn for endringene er Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (partallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn eller lette på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gis lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (for eksempel oransje, rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge. 

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel gå fra grønt til oransje eller rødt). 

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune, oppdaterte smittetall og vaksineinformasjon finner du her.

 • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset, eller vil ta koronatest – RING LEGEVAKTEN på 116 117!  

Sist endret: 16.08.2021