PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Metall tråd lys

3 millioner i bredbåndstøtte

Aurskog-Høland får over 3 millioner kroner i støtte til utbygging av bredbånd. Målet er at alle skal ha lik tilgang. Se hvilke områder i vår kommune som skal bygges ut her!

- Aurskog-Høland kommune søkte om og fikk støtte til å bygge ut langs Nyveien og et område vest for Nyveien som ikke har hatt bredbåndsdekning, sier Thomas Grønnerød-Hemmingby, enhetsleder næring.

Aurskog-Høland får 3.180.000 kroner. Totalt 16 kommuner og regioner i Viken får tilsagn om til sammen 78,1 millioner kroner i støtte til utbygging av bredbånd.

Her bygges det ut

Aurskog-Høland er en landbrukskommune med store avstander og mye spredd bosetning. Det fleste tettsteder har enten fått bygd ut bredbåndsløsninger, eller i er gang med å få på plass bredbåndsløsninger. Det samme gjelder randsonene til tettstedene.

I 2020 varslet kommunen om tre områder som det var ønskelig med bredbåndstøtte til: Dalsroen/Himdalen, Klapputveien og Nyveien. Det har blitt etablert et dugnadsprosjekt i Dalsroen/Himdalen, og det var ikke midler tilgjengelig for både Klapputveien og Nyveien, slik at Klapputveien ble prioritert. Nå ønsker kommunen derfor å prioritere området langs Nyveien.

Området består av tre teiger, der den sørlige delen er høyest prioritert. Området er avgrenset av områder der det enten er tildelt NKOM-midler, eller der hvor det gjennomføres fiberutbygning basert på dugnadsløsninger. I dag leveres det primært fibertjenester fra Vev Romerike AS. Kommunen har overtatt noe bredbåndskunder etter at Rømskog kommune selv bygget ut fiber til innbyggere og noen kunder har GPA Dataservice AS (også i gamle Rømskog kommune). Kundeoppfølgingen skjer gjennom Vev Romerike AS.

Det er også flere som får mobilt bredbånd fra Telenor, Telia og Ice, men kommunen får tilbakemeldinger på at disse løsningene er værsensitive og svært ofte ikke er egnet til hjemmekontor og underholdningsløsninger. Kommunen har en strategi om at alle boligeiendommer skal ha tilgang til bredbåndstjenester innen utløpet av 2025. Det skal i tillegg være telefondekning på alle veier mellom tettsteder og ut av kommunen innen samme tidspunkt.

Prosjektet det ble søkt støtte til i år gjelder Nyveien med noen tilleggsområder. Nyveien er et område med spredd boligbygging, landbrukseiendommer og enkelte næringsdrivende. Den nordlige delen av Nyveien fikk støtte til bredbåndsutbygning gjennom NKOM-midler i 2019 og prosjektet vil ferdigstilles i løpet av 2022. 

  • Nyveien sør for Østrengveien
  • Nyveien midt (nord og øst for Østrengveien)
  • Ihlebekk-runden

Støtter dugnadsprosjekter

Kommunen støtter aktivt dugnadsprosjekter der det er spredd bosetning, men ser seg nødt til å komplettere dette med NKOM-finansierte prosjekter. Slik at fremover er det områder utenfor tettstedene, nord for Setskog, i området mellom Hemnes og Skullerud og deretter mer fragmenterte lokasjoner som må bygges ut. Telenor har signalisert at det vil være noe utbygging av mobilkapasiteten i kommunen og at mobilnettet vil bli oppgradert til 5G innen 2025. Dette antas å kunne dekke en del av de spredte lokasjonene som gjenstår.

De mest fragmenterte bosetningene vil måtte få tilgang til nettløsninger gjennom satellitt-baserte løsninger som Starlink. I løpet av det siste året har kommunen vedtatt å bidra med støtte til dugnadsprosjekter i Rud-runden, Himdalen, Sandem, Nes og Østrengveien, sør for Hemnes og nordvest for Momoen.

Prosjektene gjør det mulig i større grad å arbeide hjemmefra, og for landbrukere vil tilgang på nett vil kunne gi muligheter for et bredere spekter av tilleggsnæringer i landbruket. Dette kan sikre fortsatt drift av landbrukseiendommer og gjøre det mer attraktivt å bosette seg og drive næring i kommunen.

Fylkeskommunen forvalter

Fylkeskommunen forvalter ordningen i Viken på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og har ansvar for utlysing og gjennomføring av anbudskonkurranser, med mer.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.12.2021