PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

9. juni - hva er viktig for deg? - dagen 2021

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet må være med oss hele tiden, derfor er markeringen av "Hva er viktig for deg?"-dagen en nyttig påminnelse. Det handler om å se hele mennesket - ikke sykdommen, det som feiler deg og begrensningene.

9. juni kan du møte ansatte fra sektoren Helse og livsmestring på senteret i Aurskog, og senteret på Bjørkelangen. De vil også markere dagen på Helsehuset, på Rådhuset, og på våre sykehjem. Da deler ansatte ut buttons og snakker med deg om hva som er viktig for deg.  

Hva er viktig for deg? - dagen blir markert mange steder. På sykehjemmene har de jobbet med dette i lang tid. Plakater er hengt opp, buttons blir delt ut og noen skal ut på tur. Snakkebobler med pasientenes egne utsagn blir hengt opp sammen med bilde av det hva som er viktig for dem.  

– Vi er opptatt av dette hver dag ellers også, men det å gjøre noe ekstra ut av en så viktig dag er betydningsfullt. Det er gjort et stort arbeid i forkant av dagen. Ikke bare har vi spurt alle pasientene om hva som er viktig for dem, men mange ansatte er også kurset i hvordan spørre de riktige spørsmålene, forteller Linda Jørgensen, enhetsleder for sykehjemstjenesten. 

Dette er dagen 

– Ved å spørre «Hva er viktig for deg?» snus tilnærmingen fra «Hva feiler det deg?» til «Hva er viktig for deg?». Dette beskrives ofte som et paradigmeskifte og er uttrykk for en endret tilnærming i forholdet mellom fagrollen og pasient- og brukerrollen, fortelle Åse Sagen, som er rådgiver i forskning og utvikling i kommunen. 

På individnivå handler dette om å møte pasienter og brukere med respekt og en lyttende holdning. 

• Hva opplever personen som viktig i sitt liv? 

• Hvordan bør tjenestene tilrettelegges for å understøtte den enkeltes mål og ønsker? 

– Det er viktig å forstå og respektere at det kan være vanskelig å svare på spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Spørsmålet er på et dypere plan enn bare å spørre hva en person trenger hjelp til. Mange kan trenge tid til å utvikle en trygg relasjon før de er i stand til å svare. For fagpersonen kan det også være situasjoner hvor det er krevende å håndtere svarene.  

Basis i Hverdagsrehabilitering 

I forbindelse med innføring av Hverdagsrehabilitering har Aurskog-Høland kommune startet med systematisk bruk av «Hva er viktig for deg?». 

– Det er basis for samtalen med deltakerne, før oppstart, og gjennom hele behandlingsforløpet. Målene for rehabiliteringen settes på denne måten av deltakeren selv i samarbeid med helsepersonellet. Hva som skal til for å oppnå målene, altså tiltakene, lages også i samarbeid deltaker/helsepersonell.  

– «Hva er viktig for deg?» er både en holdning og en måte å kommunisere på i forhold til våre medmennesker, brukere og pasienter. Det er en metode som fremmer mestring og deltakelse. Metoden skal i tas i bruk i alle Helse- og omsorgstjenestene i kommunen, sier Sagen.  

Les mer om dagen her. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 08.06.2021