PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alle har ansvar for smittevern

Dersom du eller din organisasjon skal ha et arrangement på et offentlig sted, du har er privat arrangement eller driver en organisert fritidsaktivitet, må du følge regler for smittevern. Her finner du mer om ditt ansvar som arrangør.

Alle som skal arrangere et arrangement på offentlig sted, plikter å følge de regler som er satt for dette. Reglene er forskriftsfestet og kan straffeforfølges hvis de ikke blir overholdt. Det er arrangøren som er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regler.

Hvis noe er uklart, kan det tas kontakt med den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015 for veiledning.  

Kommunen har ingen myndighet til å godkjenne eller gi dispensasjoner fra gjeldende forskrift.  

Private sammenkomster

Det anbefales at sammenkomster i det private hjem begrenses til 20 personer. Også i disse sammenhengene bør en være nøye med å etterleve de generelle smittevernrådene. 

Hvis det er behov for mer informasjon enn det du finner på nettsidene til HelseNorge, kan det tas kontakt med den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015.  

Idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter

Det er begrensninger for hvordan idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter kan drives. Helsedirektoratet har beskrevet de generelle begrensningene som gis i covid19-forskriften.

I tillegg er det utarbeidet egne standarder for de ulike aktivitetene og som en kan finne hos det enkelte særforbund.

Hvis noe er uklart, kan det tas kontakt med den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015.  

Kommunen har ingen myndighet til å godkjenne oppstart av aktiviteter. Den ansvarlige for aktiviteten må selv sørge for at lover og anbefalinger følges.

Hvis det er behov for råd og anbefalinger, utover det som er å finne på nettsidene til Helsedirektoratet, FHI og særforbund og utover det den nasjonale informasjonstelefonen kan bidra med, kan det tas kontakt med kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen har også kun en veiledningsrolle og ikke godkjenningsrolle.  

Ved brudd på lover og regler

Hvis noen oppdager at virksomheter eller arrangementer på offentlig plass ikke følger lovpålagte smittevernkrav, så bør den som oppdager avviket først og fremt ta det opp med den ansvarlige, lederen i virksomheten, arrangøren.

Hvis dette ikke fører frem, kan det være riktig å melde i fra til politiet eller kommunen. I de sakene det haster med å får stanset en ulovlig aktivitet, er politiet rett instans. Hvis det er lite hast eller tvil om lovmessigheten, vil kommunen være rett instans.   

Sist endret: 24.11.2020