PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aurskog-Høland kommune over på nasjonale tiltak

Aurskog-Høland kommune går ut av regionale tiltak og over på nasjonale tiltak. Endringene gjelder fra natt til mandag.

Her finner du de nasjonale tiltakene.

Pressemelding fra regjeringen 22. april.

Smitten er fortsatt høy i deler av Viken, mens det for andre deler av fylket er en nedadgående trend med en oversiktlig situasjon. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at 4 kommuner fortsetter med tiltaksnivå A, 17 kommuner får eller fortsetter i tiltaksnivå B, mens 18 kommuner tas ut av ordningen. Noen av kommunene som får tiltaksnivå B bør innføre strengere tiltak lokalt i tillegg. Tiltakene er varer til og med 9. mai, men det skal avholdes møte med kommunene om en uke for å vurdere situasjonen på nytt.

- Smittetallene i Viken viser en nedadgående trend. Det viser at de strenge tiltakene fungerer. Derfor kan vi senke tiltaksnivået i flere av kommunene. Likevel er smittetallet fortsatt høyt i kommuner som grenser opp mot Oslo øst, og der er situasjonen ikke fullstendig under kontroll. Disse kommunene må derfor fortsette med tiltaksnivå A, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken. De fleste kommunene støtter anbefalingen.  

Noen kommuner bør ha strengere lokale tiltak i tillegg til tiltaksnivå B

For de mest utsatte kommunene som er på tiltaksnivå B, råder Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kommunene til selv å samordne seg for å innføre lokale mobilitets- og kontaktreduserende tiltak. Dette kommer i tillegg til det som ligger i de regionale tiltakene, og må basere seg på den lokale og regionale smittesituasjonen.  

Dette gjelder følgende kommuner, som bør samordne seg innad i samme region med strengere lokale tiltak:  

Region Follo: Enebakk Frogn Indre Østfold Nordre Follo Vestby Ås  

Region sør: Fredrikstad Halden Moss Sarpsborg Råde  

Region vest: Asker Bærum Drammen Lier

I disse kommunene videreføres tiltaksnivå A:

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker.  

Her finner du oversikt over tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid- 19-forskriftens kap. 5A):  

I disse kommunene blir tiltaksnivået nedjustert fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå B, eller videreført:

Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Eidsvoll og Nannestad.   Her finner du oversikt over tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19- forskriftens kap. 5B):  

I disse kommunene avsluttes de regionale tiltakene:

Aurskog-Høland, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Hvaler, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nes, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Ringerike, Skiptvet, Våler og Øvre Eiker.  

Kommunene som går fra tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) til tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) får endringer som innebærer blant annet at:  

Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år blir tillatt også innendørs. Forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger. Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus. Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.  

Kommuner som går ut av de regionale tiltakene må følge de nasjonale tiltakene.  

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.  

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).  

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene. 

Sist endret: 22.04.2021