PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bålforbud: Ikke tenn bål eller brenn bråte nå

Fra 15. april gjelder det generelle bålforbudet. Vi minner om at det nå er forbud mot å gjøre opp ild og grill, inkludert engangsgrill og bålpanne, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

– Det er veldig tørt i skogene våre om dagen, så vi ber om at dere viser stor forsiktighet, sier Jan-Ivar Jenssen, beredskapskoordinator i Aurskog-Høland kommune.  

Dette innebærer bålforbudet:

  • Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
  • Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.
  • Det er likevel tillatt å gjøre dette uten tillatelse så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Ønsker du å brenne noe som ikke er et kaffe- og turbål, som for eksempel bråtebrenning og brenning av hageavfall, må du kontakte forurensningsmyndigheten i kommunen. Det er forurensningsloven som gjelder for denne type brenning.

Sankthansbål, bråtebrann og andre bål på innmark må meldes til brannvesenet. For annen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark, i perioden 15. april til 15. september, må du sende inn søknad til brannvesenet.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 19.04.2022