PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn og unge bestemmer

Forrige uke var det barn og unges kommunestyre i Aurskog - Høland kommune. Elevrådsrepresentanter fra hele kommunen møttes for å fordele 140 000 kroner.

Ordfører Gudbrand Kvaal inviterte alle kommunens elevråd til barn og unges kommunestyre. Sammen med ungdomsrådet ledet han en dag hvor barn og unge bidro med deres meninger om ting som angår dem.

– Gjennom barn og unges kommunestyremøte vil vi sikre medvirkning og innflytelse fra barn og unge i Aurskog-Høland kommune. Dette er også med på å bidra til at barn og unge får opplæring og forståelse av lokale politiske prosesser, sier Vigdis Jakobsen, som er veileder for ungdomsrådet.  

Både politikere og ansatte i kommuneadministrasjonen var med for å høre hva barn og unge mener er viktig for at de skal ha det bra.   

– Barn og unges meninger er viktige, og det trenger de bekreftelse på. Dette kan de blant annet få gjennom dialoger hvor man hører på deres synspunkter, og tar det med i videre arbeid, sier Jakobsen.  

Fordelte 140 000 

Alle elevrådene som møtte var sikret 4 000 kroner, og dersom de kom fra en 1-10 skole 8 000 kroner. De resterende 100 000 kronen ble fordelt etter oppvekstområde.  

  • Oppvekstområdet Aursmoen/ Haneborg 36 300 kroner 
  • Oppvekstområde Bjørkelangen/ Setskog/ Rømskog 33 300 kroner  
  • Oppvekstområde Hemnes/ Løken 30 300 kroner

Pengene skulle ikke brukes til rehabilitering, men til å fremme miljøskapende tiltak for barn og unge.  

Nye husker, baller og benker 

Gjennom elevråd og klasseråd har alle 1-10 klasseelever fått anledning til å fremme og prioritere ønsker gjennom demokratiske prosesser. Disse ønskene tok elevrådsrepresentantene med seg til barn og unges kommunestyre, og alle var oppe på talerstolen og presenterte hva deres skole ville bruk pengene til. Blant ønskene var benker, regnskur, baller, basketkurver, spikkekniver, bøker, bordtennisbord, musikkanlegg, snøkanon, symaskiner, grillutstyr og scenelys, husker og nye spill.  

I gruppemøter ble elevene enige om hvordan pengene skulle fordeles innenfor sitt oppvekstområde, og la dette frem i kommunestyremøte.  

Elevrådet har selv ansvar for å iverksette og gjennomføre de tiltakene det er bevilget penger til.  

Representantene kom også med innspill til kommunens budsjett og økonomiplan som berørte politikere og enhetsledere vurderer innenfor sine budsjett- og planprosesser. 

Da ville elevene at kommunen skulle se på trafikksikkerhetstiltak ved skolene, nye dodører, vannautomater, nye lekestativ, vrimlerom og nye dusjer. 

Forfatter: Alette Marie Eldøy

Sist endret: 24.11.2020