PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehageopptaket 2023: Alt du trenger å vite

Skal du søke barnehageplass? Her ser du hvordan du søker, hvilke barnehager vi har i vår kommune, og informasjon om hvordan det er å ha barn i barnehage. Kommunale og private barnehager i Aurskog-Høland kommune deltar i samordnet barnehageopptak. Hovedopptak til barnehageåret 2023/2024 har søknadsfrist 1. mars 2023. Informasjonen du trenger finner du her.

Kommunale og private barnehager i Aurskog-Høland kommune deltar i samordnet barnehageopptak. Det vil si at alle barnehagene samarbeider om opptak av barn. Plasser tildeles etter barnehagenes vedtekter og fastsatte opptakskriterier.

Hovedopptak til barnehageåret 2023/2024 har søknadsfrist 1. mars 2023.

Slik søker du

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk i perioden 1. januar – 1. mars.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2023/2024 som har oppstart fra august.

Det sendes en søknad for hvert barn du ønsker å søke om barnehageplass til. I søknaden kan du velge blant alle barnehagene i kommunen og vi anbefaler at du søker om plass i flere barnehager. Dette gjøres via Oppvekstportalen.

Har du sendt inn søknad i 2022 og ikke fått tilbud om eller takket nei til plass, må du oppdatere søknaden eller søke på nytt før 1. mars. Dette gjelder også de som ønsker å søke plass i en annen barnehage.

Etter fristen er det ikke lenger mulig å endre søknaden. Det er ønskene som er registrert innen 1. mars som vil bli vurdert i hovedopptaket.

Du kan få hjelp til å søke ved å kontakte barnehagene eller Aurskog-Høland kommune.

Rett til barnehageplass

I hovedopptaket har barn som fyller ett år i løpet av august, september, oktober og november rett til å få plass i barnehage fra den måneden de fyller ett år. For å ha rett til barnehageplass må søknad sendes innen 1. mars, og barnet må være bosatt i kommunen ved oppstart.

Husk dokumentasjon

Dokumentasjon som har betydning for prioritet på ventelisten må være av nyere dato, og mottatt av kommunen innen 1. mars for å gjelde i hovedopptaket. Dokumentasjon/vedlegg sendes per post til:

Aurskog-Høland kommune
Enhet barnehage
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

Alle får svar innen utgangen av april

Alle som har søkt innen fristen vil få tilsendt svar i løpet av mars/april. Det er viktig å svare innen fristen for de som får tilbud om plass, ellers vil plassen tilbys et annet barn på ventelista.  

Søknader levert etter fristen

Søknader som er levert etter 1. mars vil ikke bli behandlet i hovedopptaket, men vil bli satt på venteliste og vurdert etter at hovedopptaket er avsluttet. Tilbud om plass vil bli sendt hvis det er ledig plass i en av barnehagene som er oppført i søknaden.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i kommunen får du reduksjon i foreldrebetalingen i form av søskenmoderasjon. I tillegg finnes det to moderasjonsordninger som kan gi redusert foreldrebetaling. Alle moderasjonsordningene gjelder både i kommunale og private barnehager i kommunen.

Sist endret: 31.01.2023