PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehageopptaket 2024: Dette må du vite

Hovedopptak til barnehageåret 2024/2025 har søknadsfrist 1. mars 2024. Her er alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

Fristen gjelder for søknader til kommunale og private barnehager i Aurskog-Høland kommune. Plasser tildeles etter barnehagenes vedtekter og fastsatte opptakskriterier.

Slik søker du

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk i perioden 1. januar – 1. mars.

Opptaket gjelder for barnehageåret 2024/2025 som har oppstart fra august.

Det sendes en søknad for hvert barn du ønsker å søke om barnehageplass til. I søknaden kan du velge blant alle barnehagene i kommunen og vi anbefaler at du søker om plass i flere barnehager. Dette gjøres via Oppvekstportalen.

Har du sendt inn søknad i 2023 og ikke fått tilbud om plass må du oppdatere søknaden innen fristen 1. mars. Har du takket nei til plass må du søke på nytt innen samme dato. Dette gjelder også de som ønsker å søke plass i en annen barnehage.

Det er ønskene som er registrert innen 1. mars som vil bli vurdert i hovedopptaket. Etter fristen er det ikke lenger mulig å endre søknaden.

Du kan få hjelp til å søke ved å kontakte barnehagene eller Aurskog-Høland kommune.

Rett til barnehageplass

I hovedopptaket har barn som fyller ett år i løpet av august, september, oktober og november rett til å få plass i barnehage, senest fra den måneden de fyller ett år. For å ha rett til barnehageplass må søknad sendes innen 1. mars og barnet må være bosatt i kommunen ved oppstart.

Husk dokumentasjon

Noen barn har rett til prioritet på ventelisten på grunn av nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barneverntjenesten. Dokumentasjon som har betydning for slik prioritet på ventelisten må være av nyere dato og mottatt av kommunen innen 1. mars for å gjelde i hovedopptaket.

Dokumentasjon/vedlegg sendes per post til:

Aurskog-Høland kommune, Enhet barnehage, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Alle får svar innen utgangen av april

Alle som har søkt innen fristen vil få tilsendt svar i løpet av mars/april. Svar på søknad om plass sendes digitalt via SvarUt og vil mottas i Altinn eller annen digital postkasse. Det er viktig å svare innen fristen for de som får tilbud om plass, ellers vil plassen tilbys et annet barn på ventelista.  

Søknader levert etter fristen

Søknader som er levert etter 1. mars vil ikke bli behandlet i hovedopptaket, men vil bli satt på venteliste og vurdert i supplerende opptak etter at hovedopptaket er avsluttet. Tilbud om plass vil bli sendt hvis en av barnehagene som er oppført i søknaden har ledig plass.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i kommunen får du reduksjon i foreldrebetalingen i form av søskenmoderasjon. I tillegg finnes det to moderasjonsordninger som kan gi redusert foreldrebetaling. Alle moderasjonsordningene gjelder både i kommunale og private barnehager i kommunen.

Informasjon om alle barnehagene i kommunen finner du her. På disse sidene vil du også finne mer informasjon om søknadsprosessen, søknadsskjemaer, vedtekter og betalingssatser.

Sist endret: 25.01.2024