PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bjørkebadet er to år

Søndag 1. november blir det bursdagsfeiring på Bjørkebadet. Siden åpningen har badet hatt nesten 100.000 besøk fordelt på 18 måneders drift.

– Det er vi stolte av og takker alle som har benyttet svømmeanlegget. Ideen til den svømmevalgte komiteen i 2011 om en kommunal svømmehall mener jeg var fornuftig, og resultatet ble betydelig bedre enn spådd på forhånd, sier daglig leder Ole Holt Olsen.  

Foran fra venstre: Ida Helgerud og Hilde Rudolfsen. Midtre rad fra venstre: Ole Holt Olsen, Kristin Hartmann, Carl Hartmann, Nini Lande og Lorang Moseby. Bakre rad fra venstre: Atle Paulsen (ny), Ida Emilie Foss (ny), Morten Borgen og Siri Skjæraasen. (ikke tilstede: tilkallingsvikar Daniel Skjæraasen,  tilkallingsvikar Andreas Foss Vold og fast ansatt Kristoffer Kjølstad).

Svømmehallen på  Bjørkelangen er blitt godt mottatt. Brukerundersøkelsen fra 2019 bekrefter det positive inntrykket.  

– Prosjekt Aurskog-Høland svømmehall hadde ikke sett dagens lys uten det formidable bidraget til Finn Herlofsen. Husk Finn når dere skal hedre de som har stått bak Bjørkebadet. En honnør også til innovative lokale politikere som våget å ta det økonomiske løftet på vegne av folket i kommunen.

For alle 

Brukerne av Bjørkebadet spenner over alle aldersgrupper fra noen måneder gamle babyer til eldre. 

– Her er også alle kroppsfasonger og betegnelsen «folk flest» symboliserer hvem som er våre badegjester. Bjørkebadet skal ha lav terskel og vi ønsker at så mange som mulig tar turen innom.  

Begrunnelsen for å bygge en svømmehall var lovpålagt svømmeopplæring for elever i barneskolen og en generell helsegevinst for kommunens innbyggere.  

– På forhånd var det utsagn fra Norges svømmeforbund om at et moderne svømmeanlegg vil gi svømmeidretten et viktig løft, og ingen andre idrettsanlegg kan vise til liknende folkehelseeffekt. Den påstanden stemmer med erfaringene fra Bjørkebadet. Svømmehallen er særdeles viktig for folkehelsa og det kan vi faktisk dokumentere.  

Trygg i vann 

4 barneskoler har Bjørkebadet som sitt skolebasseng, mens hele 7 skoler inklusiv videregående har hatt klasser som har benyttet Bjørkebadet. 

Her er det alle muligheter for å lære seg å svømme og skolens kompetansekrav for svømming oppnås av stadig flere elever. Det reduserer risikoen for drukninger og gir tryggere unge i vannet.  

De som besøker svømmeanlegget, benytter det på ganske forskjellige måter. Noen velger bare å myke opp kroppen ved å ta ulike typer badstuer, bevege seg forsiktig rundt på bunnen i terapibassenget, sitte å kose seg i boblebadet eller avslutte med en dupp i kald kulpen. Andre svømmer i varmtvannsbassenget eller blir med på vanngymnastikk ledet av instruktør.  

– Så har vi de som svømmer ivrig i idrettsbassenget. Enkelte velger å låne våre Swimtag armbånd som måler aktiviteten. Fysisk aktivitet i vann er noe av det sunneste en kan gjøre, bevegelsen er skånsom for kroppen og treningseffekten god. Svømmehallen er også en sosial møteplass hvor en kan slå av en prat med bekjente eller treffe nye.  

Høy aktivitet 

På aktivitetsmenyen til Bjørkebadet står babysvømming, Wibit hinderløype, diverse store vannleker og flytegjenstander som hvit hai, VannGymnastikk, VannAerobic, Plaskedisco for de yngste på grunna, Badedisco for ungdom med lyseffekter, veiledning i svømmeteknikk, PT i vann eller en rekke Swimtag utfordringer og konkurranser. Badebursdag ble tidlig populært og etter heftig lek i vannet er det godt med pizza. 

BSF svømmegruppe arrangerer svømmekurs for alle aldre og ferdighetsnivåer. Den arrangerer også årlig et stort svømmestevne som fyller hele svømmehallen. Svømmeklubber på Romerike har nå meldt sin interesse om både samlinger og svømmestevne. Aurskog-Høland Triatlon har faste fellestreninger for sine aktive i idrettsbassenget.   

Pasientomfanget er bredt med ulike medisinske diagnoser blant brukerne. Høy romtemperatur, varmt vann og trygge hjelpemidler gjør terapibassenget attraktivt. Regelmessig har vi hatt HC-brukere i rullestol eller svaksynte.  

– Det er fantastisk inspirerende å se hvor mye livskvalitet bevegelse i vannet kan gi for den enkelte. Foreløpig uorganisert egentrening, men vi jobber med løsninger for at organisert gruppetrening for pasienter kan gjennomføres. Seniorene er som alltid trofaste brukere og de skaper et koselig bademiljø. Enkelte av pensjonistene har vært hos oss nesten daglig og disse representerer «glad historier» med imponerende utvikling og helseeffekt.  

Dyktige ansatte 

For at svømmehallen skal ha åpent kreves det dyktige badeansatte som kan sitt fag. Svømmehall drift med et teknisk kjemisk miljø krever kompetanse fra flere fagfelt og kommunen har ansatt flinke lokale krefter som dekker dette behovet.  

– Opplæringen og sertifiseringen er ganske omfattende. Badevaktene er kurset i spesialrengjøring av våte soner og ærlig talt er de svært dyktige på renhold som utgjør flere timer hver dag.  

Pandemien stengte Norske svømmehaller i 3 måneder.  

– Til tross for Corona restriksjoner har Bjørkebadet siden august hatt cirka 25 000 besøk. Strenge smittevernregler er nødvendig, folk er generelt forsiktige, men gradvis har publikum våget seg tilbake til Bjørkebadet og bruker svømmehallen på en fornuftig måte. Smittevern eksperter har nylig konkludert med at svømmehaller med klormiljø og høy rom- og vanntemperatur medfører lav smitterisiko.  

Bjørkebadet har fått skryt fra bransjekjennere som har vært på befaring. Flere kommuner har ønsket å kopiere hele eller deler av Bjørkebadet.  

– Millionbeløp med 3 siffer er mye penger, men Bjørkebadet er en av Norges billigste når en ser hva summen inneholder av kvadratmeter, lokaler, utstyr og faciliteter. Jeg er ikke i tvil om at en estetisk og funksjonell svømmehall er riktig investering for vår kommune og det gir synergier som for eksempel økt tilflytting, bedre folkehelse og mer livsglede i bygda. Tilsvarende svømmebygg i Flesberg kommune er betegnet som «skattekista i kommunen».  

Sist endret: 24.11.2020