PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny innovativ pumpestasjon

Aurskog-Høland kommune har nettopp tatt i bruk en helt spesiell og innovativ pumpestasjon. Vi er de første i verden som har kjøpt denne typen pumpestasjon og den andre i verden som tar den i bruk. Det har ikke vært utvikling på pumpestasjoner på rundt 50 år og vi ser at dette er fremtiden og har nå satset på denne nedsenkbare pumpestasjonen fra Pumpemodul AS.

Ledningsstrekket langs Volla jordet på Bjørkelangen har vært et problemstrekk og blitt dyrere å drifte med årene. Det er flere faktorer som skyldes dette, som lange flate områder som gir dårlig selvfall og mer avløp i rørene i takt med byutvikling.  

Dette strekket har den siste tiden hatt oftere behov for vedlikehold i form av spyling og vi har derfor sett på løsninger og kommet frem til at å plassere en pumpestasjon vil avlaste deler av ledningsstrekket og være den mest gunstige løsningen i dette tilfellet. Vi så at løsningen fra Pumpemodul AS er den minst sjenerende og har alt i ett, vi ønsket å prøve noe nytt og valget falt derfor på denne typen pumpestasjon.  

Pumpemodul AS har utviklet en ny type pumpestasjon. Den har mange nye tekniske løsninger som vil være til fordel for både de som drifter pumpene, de som har avløpet sitt knyttet til denne pumpestasjonen, men også de som har denne i sitt nære miljø. Denne løsningen har stort fokus på HMS og vil gjøre arbeidssituasjonen for de som drifter pumpene bedre. Dette ved at pumpene heves over bakken og de ansatte vil da ikke bli utsatt for eventuell fallrisiko, farlige gasser fra avløpet eller lukt. 

Denne pumpestasjonen vil bidra til et mer driftssikkert ledningsnett som igjen vil være til fordel for abonnenter. Løsningen vil nok også oppleves som mindre sjenerende for de i nær området ettersom den ikke krever en konstruksjon i form av et lite hus slik de gamle tradisjonelle pumpestasjonene må ha. Den blir derfor usynlig og er i tillegg luktfri.  

Dette er en innovasjon på høyt nivå. Et nytt produkt i et fagfelt som ikke har hatt utvikling på flere tiår. Vi ser at disse pumpestasjonene er fremtiden og det kan hende det vil komme flere slike i kommunen med tiden fremover. 

 

Forfatter: Kjersti Hjerpeton

Sist endret: 17.12.2021