PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Utbygging på Aurskog, parkering og korona

Hvordan blir utbyggingen i Aurskog i årene som kommer? Hvor høye blir byggene, og hvordan blir grøntarealene? Mandag var det formannskapsmøte. På sakslisten sto utbygging i Aurskog, og det ble diskusjon om parkering. Politikerne fikk dessuten en orientering om koronasituasjonen i vår kommune. Hvordan er smittetrykket, hvordan er det egentlig med hjemmetesting og når får ungdommen vaksiner? Du får oversikten her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Nye byggeplaner på Aurskog

Det er planer om å bygge på Aurheim på Aursmoen, også kjent som Sveistrupjordet. Det er foreslått småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med tilrettelegging for dagligvareforretning, kafé/servering og eventuelt tjenesteyting i 1. etasje. Planinitiativet er utarbeidet av Lof Arkitekter AS på vegne av Bakke Aurskog Bolig AS og Bakke Prosjekt AS.

Det er foreslått byggehøyder på mellom 4 og 5 etasjer og punktvis på 3 og 6 etasjer. Kommunedirektøren foreslår at følgende skal følgende parkeringsdekning legges til grunn: 1,2 pakreringsplasser for 3-5
roms leiligheter, 1,1 p-plasser for 2-3 roms leiligheter og 1 parkeringsplass for 1-2 roms leiligheter.

Aurskog sentrum

Politikerne behandlet planer om bygging i Aurveien 70-74. Området består i dag av et eldre næringsbygg, asfalterte flater som benyttes som kjørevei, gangforbindelser og parkering. Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for sentrumsutvikling og oppføring av leilighetsbebyggelse på Aursmoen. Planforslaget legger opp til et grønt gårdsrom, et gatetun i nord som kan benyttes til ulike typer arrangementer, og næringslokaler ut mot gateplan som kan bidra til å skape et levende gatemiljø. 

Det blir en stor utvikling av Aursmoen i årene som kommer. Randi Ransberg satte søkelys på trafikksikkerhet og parkering.

– Det blir vanvittig mange flere mennesker på Aurskog. Vi reduserer kravet til gang- og sykkelvei. Men vi legger opp til mindre biler. Vi har gått ned fra 1,5 til 1,2. Hvor skal alle disse bilene gjøre av seg. Jeg er opptatt av at vi skal tenke trafikksikkerhet.

Flere av politikerne hadde tanker rundt parkeringssituasjonen i årene som kommer.

– Jeg er positiv, men setter litt spørsmål ved antall parkeringsplasser. Jeg tror ikke vi er der i Aurskog-Høland at vi klarer oss så mye uten bil, sier Eline Hestsveen (Sp).

Hele diskusjonen, og planene for Aurskog i årene som kommer, kan du se her.

Koronaoppdatering

Hvordan er smittetrykket, hvordan er det egentlig med hjemmetesting og når får ungdommen vaksiner? Formannskapet fikk status på prøvetaking, vaksinasjon og smittesituasjonen i kommunen.

Det er gjennomført 11.493 koronatester siden februar 2020. 115 personer er i hjemmeisolasjon, og 87 er i karantene. Til sammen har 470 personer testet positivt. Nå er det satt 22.237 koronavaksiner i kommunen.

Andre saker 

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet:

  • Ny boligsosial strategi
  • Bidrag til årets TV-aksjon
  • Høringssvar handlingsprogram for samferdsel i Viken 2022-2025
  • Høring - forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven
  • Høringssvar - Storberget-utvalgets rapport «Du er henta!» om finansiering av private barnehager

Hele møtet ser du her

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 20. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.09.2021