PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog

Mandag er det klart for årets første kommunestyremøte. På sakslisten står blant annet bygging av omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes. På Hemnes foreslås sykehjemstomten, med riving av det eldste sykehjemmet, og på Aurskog foreslås den gamle sykehustomten. Hvor ønsker politikerne at det bygges? Debatten kan du se her. I tillegg skal kommunestyret behandle sak om Skåningsrud skole. Hele møtet ser du sak for sak her.

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 14. desember, i kommunestyresalen på rådhuset. På grunn av koronasituasjonen er det noen av kommunestyremedlemmene som deltar via Teams. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes

Kommunestyret skal behandle sak om omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes. Politikerne har bestemt at det skal bygges nye omsorgsboliger på Hemnes og Aursmoen. Nå skal de vedta hvor de skal bygges.

På Aursmoen anbefaler administrasjonen å bygge på en sentrumsnær tomt på ti mål som eies av Opplysningsvesenets fond. På Hemnes anbefaler administrasjonen tomta der den eldste delen av sykehjemmet står i dag. 

– Tidligere analyser av Aurskog-Høland kommunes tjenestetilbud viser at det må gjøres strukturendring innen sykehjems- og omsorgstjenesten. Tjenesten må vris fra institusjonsbasert til hjemmebasert tjenester. Det må være et mål at brukere skal kunne bo i sitt eget hjem lengst mulig, også til livets slutt. Eget hjem defineres som opprinnelig bolig, omsorgsbolig, eller en omsorgsbolig som har heldøgns bemanning, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremstillingen.

Alternativer Aurskog

Det er vurdert til sammen seks lokasjoner for bygging av omsorgsboliger på Aurskog, og disse er:

 1. Barneskoletomten
 2. Ungdomsskoletomten
 3. Gamle sykehjemstomten/sosiale boliger/barnehagetomten
 4. Sykehjemstomten
 5. Privat tomt fra Læringsverkstedet
 6. Privat pågående prosjekt v/ Thomas Berntsen

– Alternativ 3 får høyest samlet poengsum. Beliggenheten er sentral, og tomten anses som gunstig når det gjelder blant annet nærhet til sentrumsfunksjoner. Det er videre en mulighet for relativt rask oppstart. Det legges opp til at hjemmetjenesten får sin fremtidige base i bygget og vil i samdrift med omsorgsboligene være en robust enhet med få smådriftsulemper, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Tomtealternativer Aurskog.png

Alternativer Hemnes

Det er vurdert til sammen seks lokasjoner for bygging av omsorgsboliger på Hemnes, og de er:

 1. Området mellom skole og idrettshall
 2. Bruk av eksisterende parkeringsplass i kombinasjon med oppkjøp av privat tomt.
 3. Transaksjonsbasert kjøp av eiendom i pågående privat prosjekt på bensinstasjon/glassverksted
 4. Område «parken» i umiddelbar nærhet av sykehjemmet
 5. Tomt med eksisterende sosialboliger i Sykehjemsveien/Kolleveien
 6. Sykehjemstomten, med riving av det eldste sykehjemmet

– Alternativ 6 kommer best ut i et langsiktig perspektiv. Dette er tomten der dagens sykehjem står. Sykehjemmet er utformet slik som det var vanlig på 60- og 70-tallet. Sykehjemsutformingen er beregnet til bruk for somatiske plasser. For personer med demenssykdommer er denne utformingen av et bygg lite egnet og hensiktsmessig. Alle kommuner, også Aurskog-Høland, har en stor vekst i demenssykdommer og kognitiv svikt. Veksten forventes å øke betydelig frem mot 2030. Flere kommuner rundt oss bygger ned sykehjemskapasiteten, og i stedet bygger opp bemannende omsorgsboliger, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Tomtealternativer på Hemnes.png

Hele saken kan du lese her.  

Formannskapet fikk i sitt møte i januar en orientering om hvordan administrasjonen har tenkt i prosessen. Orienteringen kan du se her (trykk på «Oppfølging av vedtak om omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog» i sakslisten til høyre). 

Skåningsrud skole

Politikerne skal i tillegg behandle sak om Skåningsrud skole. Skåningsrud skole- og ressurssenter er en interkommunal skole eid av Aurskog-Høland kommune, Nes kommune og Lillestrøm kommune, hver med 1/3.
Lillestrøm kommune har sagt opp avtalen fra 01.08.2021. De skal drifte Skåningsrud skole og ressurssenter videre, og kommunene Nes og Aurskog-Høland har framforhandlet en avtale som sikrer elevene fra disse kommunene et grunnskoletilbud. For skoleåret 2020/2021 har Aurskog-Høland 5 elever ved skolen.

Til grunn for avviklingsavtalen ligger det som et premiss at elever som har begynt skolegangen sin på Skåningsrud enten skal få gå ut den resterende delen av grunnskolegangen på skolen.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant annet disse sakene:

 • Utbygging på Bjørkelangen. Politikerne behandlet i tillegg sak om reguleringsplan for Bakkeveien 10 på Bjørkelangen. Arealet omfatter veiareal og tomt som i dag er bebygd med en enebolig. Eiendommen ligger i et eksisterende eneboligområde nordvest for Bjørkelangen videregående skole. Mot sør grenser eiendommen mot et friområde; Gjømmeråsen - den grønne åsen bak Bjørkelangen videregående. Eiendommen ønskes bebygd med fire tomannsboliger i tillegg til eksisterende enebolig, altså til sammen 9 boenheter.
 • Kjøp av Leikvin. Kommunestyret har vedtatt at det skal lages et forslag til en samlet utnyttelse av omkringliggende områder rundt Løken skole der kommunens, næringslivets og innbyggernes behov vurderes i sammenheng. Jobberiet, som i dag holder til på Leikvin, er i en prosess med omorganisering. De skal flytte virksomheten ved Leikvin til Løken senter, og ønsker derfor å selge eiendommen. Kommunen har en avtale som sier at ved et eventuelt salg så skal kommunen kjøpe tilbake eiendommen.

Hele sakslisten finner du her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.02.2021