PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Folkehelsearbeidet lokalt og nasjonalt

Er du nysgjerrig på folkehelsearbeid? Du kan finne informasjon fra både det lokale og det nasjonale arbeidet på våre hjemmesider.

Kommunen satser nå mer på folkehelsearbeid.

– Folkehelsearbeid handler om samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse, sier Anne Mette Brustuen, folkehelsekoordinator i Aurskog-Høland kommune. 

På kommunens nettside kan du holde deg informert om folkehelsearbeidet vårt. Der vil det jevnlig komme oppdatert informasjon. ​​​​​​​

Viktig arbeid

For den enkelte handler folkehelse om å ha det bra, og å kunne takle eventuell motstand i livet. Gjennom folkehelsearbeidet jobbes det med å bedre folkehelsen og livskvalitet hos den enkelte.

– For samfunnet er det i tillegg viktig at vi har en befolkning med god folkehelse som kan delta og bidra i felleskapet, gjennom deltakelse i blant annet arbeid og fritid, sier Brustuen.

På hjemmesiden vår finner du også nyhetsbrev fra Helsedirektoratet. I 2020 har det så langt blitt publisert tre nyhetsbrev med spennende informasjon.

Nyhetsbrev nummer 3 gir ett overblikk på folkehelsearbeidet og omtaler blant annet folkehelse i lys av koronapandemien. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om flere spennende webinar som gjennomføres i høst og nyttige lenker til ulike nettsider, kanskje dette er noe for deg?

Får vi dårligere levevaner under pandemien?

Mange har kommet i en sårbar situasjon på grunn av koronapandemien. Det har for mange vært en annerledes hverdag som kanskje har gitt nye (u)vaner. For flere har pandemien gitt ekstra utfordringer i hverdagen.

På nasjonalt nivå utføres det undersøkelser for å følge med på koronapandemien sin påvirkning på folkehelsen. De foreløpige resultatene kan du lese om i nyhetsbrev 3/2020. ​​​​​​​

Tiltakspakke for sårbare eldre – søkbare tilskuddsordninger

Nyhetsbrevet (3/2020) løfter frem tiltakspakken på 400 millioner som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett, og hvor det nå er etablert tilskuddsordninger for sårbare eldre. Noen av tilskuddsordningene som nå er gjort/gjøres tilgjengelig for denne målgruppen er:

  • Aktivitetstilbud og besøksverter
  • Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
  • Opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen
  • Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Du finner informasjon om folkehelsearbeidet i kommunen og nyhetsbrevene her.

Du finner informasjon om folkehelsearbeidet i kommunen og nyhetsbrevene, her.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 24.11.2020