PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Politikerne på folkevalgtopplæring

Hvilke roller har de folkevalgte? Hvordan kan de folkevalgte samarbeide på tvers av partiene, og med innbyggerne? Hva er politikk, hva er administrasjon, og hvordan få til et godt samspill? I begynnelsen av mars var politikerne i vår kommune samlet på folkevalgtopplæring.

Folkevalgtopplæringen skal bidra til god rolleforståelse for politikerne, og hvordan man kan samspille til det beste for innbyggerne i kommunen.

Gjertrud Strand Sanderød i Kommunenes Sentralforbund (KS) var foreleser, og la til rette for dialog og diskusjoner mellom de nesten 40 lokalpolitikerne som deltok. På grunn av koronasituasjonen var det noen av politikerne som deltok via Teams. 

På programmet sto blant annet: 

  • Min rolle som folkevalgt
  • Lede, styre, representere og være arbeidsgiver. Hvordan håndtere de ulike rollene?
  • Hvordan tar vi politisk ledelse i Aurskog-Høland? Hvordan får vi gjennom vår politikk?
  • Samspillet i folkevalgte organer
  • Hvilke rammer jobber vi etter?
  • Hvordan ønsker vi å ha det hos oss?
  • Hvordan få til et godt samspill mellom folkevalgte organer?
  • Ny kommunelov – forholdet mellom politikk og administrasjon
  • Hva er politikk og hva er administrasjon i Aurskog-Høland?
  • Hvordan få til et godt samspill mellom de folkevalgte og administrasjonen?

IMG_2560-3.jpg

Samlet til opplæring: På grunn av koronasituasjonen var det noen av de folkevalgte som deltok via Teams, mens noen satt i kommunestyresalen.

IMG_2558-3.jpg

Innlegg fra KS, refleksjon og gruppediskusjoner: Folkevalgtopplæringen var en kombinasjon av innlegg og diskusjoner i gruppen. Politikerne var fornøyde med opplegget. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 13.04.2021