PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Portrett av Anne Kirsti Johnsen

Foreløpig årsregnskap: Overskudd og god drift

Aurskog-Høland kommune gikk med et godt overskudd i 2022. Det vil komme godt med i årene som kommer, for å finansiere store investeringer som ny barnehage og skole nord i kommunen.

– Et resultat på 79,2 millioner kroner er veldig gledelig. Overskudd er nødvendig for å ha midler til å finansiere de store investeringene som er planlagt. Merinntekter i skatt og rammetilskudd er viktige årsaker til et høyere regnskapsresultat enn forventet, i tillegg til en meget god håndtering av driften i et krevende år, sier konstituert kommunedirektør Anne Kirsti Johnsen.

Gode tiltak

Foreløpig årsregnskap for 2022 er klart, og det viser at kommunen gikk med et regnskapsmessig overskudd på 79,2 millioner kroner. Brutto driftsresultat var positivt, og nettodriftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ble 5,1 prosent (6,8 prosent i 2021).

– Dette er over de anbefalte 2 prosent, og godt over kommunens egen handlingsregel på 2,0-2,5 prosent. Resultatet er 55,6 millioner kroner høyere enn budsjettert, sier økonomisjef Knut Røgholt.

Årsakene til overskuddet er høy skatteinngang i Norge generelt, men også i vår kommune, høyere skatteutjevning, høyere driftsinntekter, god kostnadskontroll i sektorene, og overføring av koronamidler fra staten. Strømkrisen i Europa og økte strømpriser har sammen med høy inflasjon gitt kommunen økte driftsutgifter, og vår kommune har iverksatt en rekke tiltak for å redusere strømforbruket. 

Veldrevet kommune

– Jeg vil takke alle medarbeidere, ledere, folkevalgte, frivillige, næringslivet og andre lokale aktører for en stor innsats for kommunen vår i året som har gått. Kommunen er veldrevet, og det blir lagt merke til på nasjonalt nivå, sier Johnsen.

Noen eksempler er at saksbehandling av bygge- og reguleringssaker kom på plass nummer 2 på kommunebarometeret. Kommunen ble kåret til den 14. best drevne på kommuneindeksen, og vår barnevernleder ble nominert til Årets kommuneprofil.

– Kontinuerlig forbedring, samhandling og solid drift vil fortsatt være sentralt i årene som kommer. Det er grunnlaget for å skape relevante og gode tjenester og gode lokalmiljø, sier Johnsen.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 10.03.2023