PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapsmøte 28.11: Ny barnehage og skole, kulturstrategi, budsjett og økonomiplan

Mandag er det klart for formannskapsmøte i Aurskog-Høland kommune. Denne gangen er det kulturstrategi, rosa busser og økonomiplan som står på sakslista, i tillegg til ny skole på Aursmoen. Møtet blir filmet, så du kan se diskusjonene direkte!

Formannskapsmøte er mandag 28. november i formannskapssalen på rådhuset. Møtet starter klokken 11.00. 

Saksliste finner du her: Politisk agenda - Møter - Formannskapet (28.11.2022)

Du kan se møtet live her: Aurskog-Høland kommuneTV live. Vi anbefaler at du bruker Chrome som nettleser for best resultat.

Økonomiplan

Hovedsaken på mandagens møte er behandling av budsjett og økonomiplan. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 finner du her: https//Meetings/ahk/File/Budsjett

Kulturstrategi

I tråd med kommunens planprogram er det utarbeidet forslag til kulturstrategi. Strategien bygger på anbefalingene i rapporten fra oppgaveutvalget for kulturstrategi som ble behandlet i kommunestyret i juni. Kulturstrategien skal:

 • Gi føringer for politiske og administrative prioriteringer og satsinger.
 • Sikre forståelse og rammevilkår for kulturens plass i lokalsamfunnet.
 • Bidra til at alle har mulighet til å utfolde og utvikle seg gjennom kulturaktiviteter.

Kommunedirektøren foreslår disse fire strategiene:

 • Aurskog-Høland skal være en kommune hvor kulturopplevelser og -deltakelse er tilgjengelig og mulig for alle.
 • Aurskog-Høland skal være en kommune som verdsetter frivillighet og støtter det lokale kulturlivet.       
 • Aurskog-Høland kommune legger til rette for kunstnerisk og kulturell virksomhet.
 • Aurskog-Høland kommune skal ivareta og utvikle kulturminner og kulturarv i hele kommunen.

Kommunedirektørens innstilling er at Kulturstrategi for Aurskog-Høland kommune 2023-2032 legges ut til offentlig høring med frist 1.2.23. Kulturstrategien finner du her: https://opengov.360online.com/Meetings/ahk/File/Details/913390.PDF?fileName=Kulturstrategi%202023-2032%20(1)&fileSize=2502032

Sakslisten  

 • Ny barnehage og skole på Aursmoen 
 • Representantskapsmøte i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - NRBR 01.12.22
 • Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
 • Revisjon av forskrift for vann- og avløpsgebyr, Aurskog-Høland kommune
 • Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - iskjøring på Tresjøen og Lyseren
 • Kulturstrategi 2023-2032
 • Rosa busser - oppfølging
 • -Fastsettelse av endret adressenavn som følge av avgjørelse i navnesak - Spilhaugveien/Spelhaugveien
 • Klagesak - fastsettelse av skrivemåten av adressenavnet Vennemoveien / Hveinemoveien
 • Klagebehandling - avslag på søknad om støtte til dugnadsfiber
 • Søknad fra Lunner kommune om tiltredelse til Barnevernvakten Romerike
 • Representantskapsmøte i Romerike Avfallsforedling IKS - ROAF 08.12.22
 • Eventuelt i formannskapet 28.11.22
 • Orienteringssaker

Sakspapirene finner du her: - Møter - Formannskapet (28.11.2022) (360online.com)

 

 

Sist endret: 25.11.2022