PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Hvordan skal pengene brukes?

Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer, hvor skal det satses, og hvor bør vi spare inn? Budsjett og økonomiplan står på planen i formannskapet denne uken. Det gjør også politikergodtgjørelser. Bør kommunen ha varaordfører på heltid, og hvor mye skal politikerne få i godtgjørelse? Onsdag går debatten i formannskapet, og du kan se den direkte her.

Formannskapsmøtet går av stabelen onsdag 22. november klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen direkte på skjerm! Velg «projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Politikergodtgjørelse

Bør godtgjørelsen for politikerne øke? Bør varaordfører gis ekstra godtgjørelse, og hva med gruppeledere? Det skal formannskapet ta stilling til i onsdagens møte. Forskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter i Aurskog-Høland kommune har vært på høring.

Endringene som er foreslått gjelder avlønning av varaordfører og gruppeledere. Forskriften har som formål å sikre den som den som er kommunalt folkevalgt kompensasjon for sin arbeidsinnsats, erstatte tap i arbeidsinntekt, og dekke utgifter knyttet til vervet, slik det er bestemt i kommuneloven.

– Høringssvarene er negative til saken og til dels svært kritiske til forslaget om at varaordfører frikjøpes i 100 prosent stilling, og det er også kommentert at godtgjørelse til gruppeledere settes til 5 prosent av stortingsrepresentantenes godtgjørelse ikke er nødvendig, skriver kommunedirektøren i sin saksinnstilling. Den finner du her

Debatten går i formannskapet onsdag, og du kan se den direkte her.

Budsjett og økonomiplan

Formannskapet skal i tillegg behandle kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 har fokus på å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, og gjøre kommunen til en solid organisasjon for fremtiden. Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

Økonomiplanen skal nå til politisk behandling. Budsjett og økonomiplan ble presentert først i råd og utvalg i midten av november, formannskapsmøte onsdag, og i til slutt i kommunestyret 13. desember. Behandlingen i formannskap og kommunestyre filmes, slik at kan du følge debatten live på Kommune-TV.   

Du kan se orienteringen i formannskapet her

Andre saker

Formannskapet skal i tillegg behandle blant annet disse sakene: 

  • Nye lokaler til Kommunalteknisk drift
  • Spillemiddelsøknader for 2024
  • Behandling av budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027
  • Representantskapsmøte i Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR - 30.11.2023
  • Representantskapsmøte i KOAF-2 - 07.12.2023
  • Representantskapsmøte i Romerike avfallsforedling IKS (ROAF)
  • Renovasjonsnorm for Romerike
  • Status og ny framdriftsplan for kommuneplanen
  • Jordvernstrategi 2024-2028

Møtet ser du direkte her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 29. november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.11.2023