PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Aursmoen skole, Bjørkebadet og boliger på Momoen

Hvordan går det med byggingen av nye Aursmoen skole og barnehage? Onsdag var det formannskapsmøte, og politikerne fikk en orientering. Stedsnavn, byggegrenser og utbygging på Momoen sto også på planen. I tillegg fikk formannskapet en orientering om Bjørkebadet. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen onsdag 6. desember  i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen direkte på skjerm! Velg «projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Aursmoen skole og barnehage

Politikerne fikk en orientering om status på byggeprosjektet nye Aursmoen skole og barnehage.

– Nå har skolen begynt å komme opp. Det vesentlige av det fysiske bygget til barnehagen er på plass, og det bygget er tett, og der har man begynt å jobbe innvendig. Skolen er begynt å reises i massivtre, og der jobber man med å få på plass det siste av fundamentering, blant annet med svømmehallen, sier prosjektleder Ane Kristine Matheson Haugen.

Plantegninger og bilder fra byggeprosessen kan du se i orienteringen her. Velg "Nye Aursmoen barnehage og skole: Orientering" i sakslisten ved siden av bildet, og velg "projektor" under videoen for å se orienteringen.

aursmoen skole.PNG

– Vi er nå i en prosess hvor det jobbes med organsisasjonsutvikling. Det jobbes tett med barnehager og skoler som skal inn i det nye bygget. Det er to barnehager som skal inn i et felles bygg, det er en barneskole og ungdomskole som skal inn i felles bygg. Vi jobber med hvordan vi forbereder innflytting i nytt bygg, og inventar. Vi kartlegger alt vi har av inventar som skal inn i den nye skolen, sier Matheson Haugen.

 • Overtakelse av barnehagen er planlagt til  2. juni 2025.
 • Overtakelse av skole er planlagt til  11. juli 2025.
 • Overtakelse av utomhusarbeider er planlagt til  15. august 2025.
 • Overtakelse av svømmehall og flerbrukshall er planlagt til  3. oktober 2025.

Du kan se hele orienteringen her. Velg "Kommunedirektørens orienteringer" i sakslisten ved siden av bildet. 

Boliger på Momoen

Formannskapet behandlet forslag til reguleringsplan for Vestrengåsen 2. Hensikten med forslaget er å legge til rette for etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse som en utvidelse av boligområdet Vestrengåsen på Momoen.

Dette er foreslått:

 • Det legges opp til 40 byggeklare tomter.
 • Planforslaget for Vestrengåsen 2 legger opp til en variasjon av boligtyper. Det foreslås 10 eneboliger, og to leilighetsbygg med 4 boenheter i hver.
 • Planen åpner for totalt 58 boenheter.
 • Planområdet ligger på Momoen, 3-4 km vest for Løken sentrum og rett sør for fv. 169 Hølandsveien.
 • Eiendommen er i dag ubebygd og består av utmark, hovedsakelig granskog. I sør, vest og øst grenser planområdet til et større skogsområde. I nord grenser planområdet til eksisterende boligområde på Vestrengåsen. Planområdet utgjør ca. 70 daa.

Planområdet for Vestrengåsen 2 er en del av et større nærturområde som blir brukt av mange. Den langstrakte skogen består av turstier, turdestinasjoner og gapahuker. Skogen innenfor planområdet brukes blant annet av barnehagen på Vestrengåsen. Det er observert en gapahuk det er avtalt at skal flyttes vestover, og en lavvo som også skal flyttes. Disse benyttes i forbindelse med lek av barna i barnehagen. Kommunedirektøren vurderer at forslag til reguleringsplan for Vestrengåsen 2 er et godt planforslag som legger til rette for en boligutvikling på Momoen i tråd med gjeldende kommuneplan for Aurskog-Høland kommune. 

– Forslag til reguleringsplan bidrar til en vekst i lokalmiljøet på Momoen – og Løken-området, og bidrar i målsettingen om å oppnå livskraftige tettsteder i kommunen, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Du kan se behandlingen her. 

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet disse sakene: 

 • Endring av tittel på lokale forskrifter på grunn av reetableringen av Akershus fylke
 • Forslag til retningslinjer for beregning av boligreserve
 • Klageavgjørelse - reguleringsplan for Hemnes næringspark

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 13. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.12.2023