PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Naturmangfold, frivilligsentral og akuttmedisin

Hvordan skal vi ta vare på naturen i kommunen vår, hvordan kan vi samarbeide med nabokommunene våre om dette, og bør ulven nevnes her? Plan for naturmangfold sto på planen i formannskapet. Det gjorde også frivilligsentralen, og akuttmedisinske tjenester. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen onsdag 28. februar. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva i onsdagens møte? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Livsgrunnlag, opplevelser og verdiskaping

– Dette handler om naturen rundt oss. Naturen er livsgrunnlag, den gi oss opplevelser og grunnlaget for verdiskaping. Denne planen sier noe om hva er det vi har, og hvordan kan vi forvalte og bruke det, sier sier miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng i Aurskog-Høland kommune.

Ivaretagelse av natur og arbeid med klima henger sammen. De siste tiårene viser at global temperatur øker mye og raskt, og ødeleggelse og tap av arter/økosystemer er økende. Begge forhold påvirker menneskene i stor grad, og det trengs oppmerksomhet. Kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden samarbeider og har gjort det i flere tiår knyttet til vannforvaltningen, og nå har vi gått sammen om en interkommunal plan for naturmangfold. Haldenvassdraget binder kommunene langs vassdraget sammen. 

Ulv?

– Å ha samlet kunnskap og retningslinjer om hvordan natur kan og bør forvaltes i og langs et helt vassdrag, er unikt i kommunal sammenheng. Kommunene langs Haldenvassdraget har fått mye positiv oppmerksomhet fordi det legges opp til helhetlig naturforvaltning på den måten, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

– Vi har understreket at dette er ikke noen plan som skal forsterke de miljøkravene som ligger på næringen fra før, det er rett og slett vite litt mer av hva vi har av natur, og hvordan vi kan forvalte dette, sier Østreng.

Også politikerne fikk seg noen aha-opplevelser da de leste gjennom planen.

– Det er helt naturlig med et slikt samarbeid, artene de kjenner ikke kommunegrensene, spennende lesing. Det er mye interessant her. Froskebitt, for eksempel, måtte jeg lese om flere ganger, og måtte til slutt google det for å finne ut hva det var. Jeg er opptatt av at vi skal kunne bruke naturen. Jeg opplever ikke at dette er en plan som låser oss, det er ufarlige mål, samtidig som er det strategiske, konkrete mål, og litt store, generelle ting, sier Eline Hestsveen (Sp).

Det ble også spørsmål om ulv.

– Ulv og de andre store rovdyrene er i utgangspunktet utenfor kommunal forvaltning, så det har vi ikke gått inn på her. Her er det en plan for hva vi kan gjøre noe med, sier Østreng.

Formannskapet vedtok å legge planen ut på høring. Du finner den i sin helhet her.

Du kan se behandlingen i formannskapet her.

Andre saker

Formannskapet behandler også disse sakene: 

  • Årsrapport 2023 og handlingsplan 2024 for Aurskog-Høland og Rømskog Frivilligsentraler
  • Fritak og valg av møtefullmektig til forliksrådet
  • 1. gangs behandling - kommunal plan for naturmangfold
  • Høring – NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050
  • Høring - Stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 20. mars. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 04.03.2024