PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

kart hemnes sentrum

Formannskapet live: Omsorgsboliger på Hemnes, hjortejakt og veinavn

Mandag er det duket for årets første møte i formannskapet. På planen står blant annet omsorgsboliger på Hemnes. Skal vi kjøpe i Vikgården? Politikerne skal i tillegg behandle sak om åpning av hjortejakt, og klagesak på veinavn. Heter det Spilhaugveien eller Spelhaugveien? Møtet filmes, og du kan se det direkte her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 6. februar. Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset, og starter klokken 11. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen live! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Omsorgsboliger i Vikgården

Politikerne skal blant annet behandle forslag om kjøp av omsorgsboliger på Hemnes. Kommunedirektøren foreslår at kommunen kjøper inntil åtte leiligheter i «Vikgården». «Vikgården» er et byggeprosjekt over tre etasjer med cirka 20 leiligheter. Endelig antall leiligheter er avhengig av planløsningen. 11 av leilighetene er solgt. Prosjektet er meget sentralt plassert, midt i sentrum av Hemnes, med umiddelbar nærhet til kommunens øvrige omsorgsbygninger på Hemnes. 

I første etasje vil det bli bygget næringslokaler med kiosk, glassmester og bilverksted. I kjelleren vil det bli anlagt parkeringsplasser og boder. Andre etasje og en inntrukket tredje etasje vil inneholde leiligheter. 

kart hemnes sentrum

Derfor anbefaler kommunedirektøren å kjøpe omsorgsboliger i Vikgården:

  • Tilbakemeldingen fra Husbanken på tidligere utarbeidet mulighetsstudier med 16 omsorgsboliger for Hemnes, var at antall omsorgsboliger er for høyt på tiltenkt tomt ved sykehjemmet, og vil gi betydelig institusjonspreg, samt lite integrering.
  • Husbanken anbefalte tydelig kommunen å dele prosjektet på to eller flere forskjellige lokasjoner for å ivareta normalisering og integrering av omsorgsboligene på en bedre måte.
  • Ved å kjøpe åtte boliger i Vikgården kan det gi mulighet til å bygge på kommunens tomt med et nedskalert prosjekt på et senere tidspunkt, i henhold til vekst i antall eldre over 80 år.
  • Fordelen med å kjøpe åtte omsorgsboliger i dette prosjektet er at dette sikrer en meget god integrering og normalisering av boligene ved at bygget har en meget sentral beliggenhet i tettstedet. I tillegg gir planløsningen i annen etasje rom for cirka seks leiligheter til det private boligmarkedet. Etasjen har også tegnet inn et fellesareal til sosial møteplass for alle beboerne i bygget.
  • Muligheten for å etablere omsorgsboliger er avhengig av en rask beslutning da byggeprosessen er i rask fremdrift. Det er ikke kjent at det vil bli etablert tilsvarende prosjekter på Hemnes de nærmeste årene, slik at denne muligheten kun er til stede på dette tidspunktet. Kommunedirektøren vurderer dette som en god mulighet.

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å kjøpe 8 leiligheter i Vikgården, under forutsetning av boligene imøtekommer Husbankens krav til investeringstilskudd. Dette vil dekke deler av kommunens estimerte behov for omsorgsboliger på Hemnes. Ytterligere økning av antall omsorgsboliger vurderes i henhold til behov på et senere tidspunkt, mot 2026 Du kan se behandlingen i formannskapet direkte her. 

Hjortejakt 

Formannskapet skal i tillegg ta stilling til om det skal åpnes for hjortejakt i kommunen vår. Stangeskovene og Aurskog-Høland elgforvaltningsråd har bedt kommunen om å åpne for jakt. Argumentasjonen er stort sett sammenfallende; det har blitt observert enkeltdyr i kommunen i mange år, primært sommerstid, men observasjonene har tiltatt de siste årene, og nå gjøres det observasjoner gjennom hele året. Dette tyder på at hjorten har fått fast tilhold.

Syns-, viltkamera- og sporobservasjoner ligger til grunn for antakelsen om økning i hjortebestanden. Det er lagt ved et betydelig bildemateriale, samt oversikt over observasjoner som underbygger antakelsen. 17 bukker og 25 koller, hvorav 4 med kalv, er dokumentert med bilder det siste året.

Kommunedirektøren mener det er riktig å åpne for jakt på hjort i Aurskog-Høland kommune. Ofte blir forvaltningen av en nyetablert art satt i gang for seint med tanke på å høste erfaring med jakt på arten samt oppnå en kontrollert vekst av stammen før den blir for stor. For rådyr og elg settes minstearealet som er satt for gamle Aurskog-Høland kommune likt for hele Aurskog-Høland kommune. Hva mener politikerne? Du kan se behandlingen i formannskapet direkte her. 

Spilhaug eller Spelhaug?

Kartverket har bedt Aurskog-Høland kommune om å endre skrivemåten av flere adressenavn i Aurskog-Høland, som følge av avgjørelser i tidligere navnesaker. Dette gjelder blant annet adressenavnet Spilhaugveien, hvor Kartverket mener skrivemåten skal være Spelhaugveien, ettersom Kartverket i 2016 fastsatte at gårdsnavnet skal skrives Spelhaug.

Du kan se behandlingen i formannskapet direkte her. 

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle blant annet følgende saker:

  • Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersonen langs Hemnessjøen for oppføring av veranda på eiendom
  • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet og byggeforbud på Skreppestadbekken
  • Mål for hjorteviltforvaltning i Aurskog-Høland kommune 2023-2027
  • Fastsettelse av veinavn - Hemnes næringspark

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 13. februar. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 03.02.2023