PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ansatte i forvaltningsenheten

Fortsatt i norgestoppen innen saksbehandling!

I 2022 brukte saksbehandlerne i forvaltningsenheten i snitt fire dager på å behandle en byggesøknad. De effektive saksbehandlerne gjør at kommunen ligger på tredjeplass i kommunebarometeret innen saksbehandling.

– Vi jobber bra sammen! Dette er et resultat av at alle som jobber hos oss har et ønske om å yte god service til alle innbyggere, næringsliv og hytteeiere. Det er hyggelig at arbeidet vårt blir lagt merke til, og at vi også i år kommer høyt på lista, sier Kjetil Hauger, enhetsleder på forvaltning i kommunen. 

I 2022 brukte saksbehandlerne i snitt fire dager på å saksbehandle byggesøknader med tre ukers frist, og seks dager på å behandle byggesøknader med 12 ukers frist. Dette kommer fram av Kommunebarometeret 2023.

 Enheten får også svært få saker omgjort av Statsforvalteren. 

– Vi prøver å ikke bruke så mye tid på møter, men tar ting etter hvert som de oppstår. Kommunen har også veldig effektive tjenester på dokumentsenteret og det bidrar til at saksbehandlingen kan skje raskt, forteller Hauger.    

Gebyrer  

Gebyret for behandling av søknad om oppføring av enebolig i Aurskog-Høland ligger under snittet i forhold til andre kommuner i landet. Byggesaksgebyret for oppføring av enebolig ligger for øyeblikket på 9 040 kroner. Til sammenlikning forlanger kommunen med den aller høyeste gebyrsatsen hele 45 525 kroner for å behandle en byggesøknad. Dette er også med i vurderingen. 

Vi har ligget i kommunebarometer-toppen i saksbehandling i flere år. I år er det kun Krødsherad kommune og Lierne kommune som ligger foran oss på lista.  

Aurskog-Høland havner på en 87. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2023 fra Kommunal Rapport.

Dette er kommunebarometeret 

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. I rapporten rangeres kommunene etter 155 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer, hvor saksbehandling er en av disse. Kommunebarometret har sammenlignet alle landets kommuner. Tallene er i hovedsak hentet fra SSBs Kostra-database, tall for 2022. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 27.09.2023