PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sammen om barn og unges fritid i kommunen

Hvordan skal vi sørge for inkludering, aktivitet og trivsel for barn og unge i Aurskog-Høland? Nå har kommunen ansatt 16 barn og unge, som skal finne svaret på dette spørsmålet. Les mer og se bildene fra deres første samling her!

– Vi jobber med et prosjekt som heter fritid barn og unge, der vi har ansatt 16 ungdommer. Vi har valgt at ungdom inviterer de voksne til innspill, i steden for en litt mer tradisjonell tilnærming som ville vært at de voksne inviterer ungdom til innspill, sier Linda Mari Krogsvold, prosjektleder fritidstilbud barn og unge ved Aurskog-Høland frivilligsentral.

Målet er at ungdommene selv skal være med på å forme fritidstilbudet i Aurskog-Høland.

– Vi er helt sikker på at ungdommen vil lytte til innspill og benytte kompetansen de har rundt seg. Vi tror resultatet blir reel medvirkning, og treffsikre løsninger, sier Krogsvold.

KAAB-fritid barn og unge-3.jpg

Jobber sammen: Nylig var ungdommene på bli kjent-dag på Høyt og lavt.

Høyt og lavt

Nylig var ungdommene på oppstartssamling og bli kjent-dag. 

– Det er veldig godt å komme i gang. Vi har hatt et par flotte dager der vi har startet med både å bli kjent, og med jobben som skal gjøres, sier Krogsvold. 

Ungdommene var på Høyt og lavt, og hadde i tillegg opplæringsdag på rådhuset.

– Da var vi igjennom alt fra lønn og skattekort, til hva statistikk og undersøkelser viser oss av ungdommens behov her i kommunen, sier Krogsvold. 

KAAB-fritid barn og unge-4.jpg

Ungdom bestemmer: Hvordan skal vi sørge for inkludering, aktivitet og trivsel for barn og unge i Aurskog-Høland? Det skal denne gjengen finne svaret på. 

Tre grupper

Fremover vil prosjektene jobbe med hver sine saker. Fritidsgruppen har allerede avtalt møte med idrettsrådet og sportsforeningene vår, slik at de kan få innspill fra noen av de som kjenner de organiserte aktivitetene best og som kanskje har ideer på hvordan man kan øke andelen som deltar. 

Ungdommens hus-gruppen skal ha en introduksjon på tidligere saker og ut på befaring på aktuelle kommunale lokaler nå i løpet av august og starten av september. Gruppen som i samarbeid med Frivilligsentralen skal teste, evaluere både pågående og nye frivillige aktiviteter i samarbeid med Frivilligsentralen er godt i gang med å tenke ideer. 

Unik organisering

– Vi kommer til å delta på Stuttreist og Himlaga sammen med Frivilligsentralen. Vi jobber også med å arrangere en seminardag, «Fritid for alle», i kultursalen den 5. november, sier Krogsvold.

Denne datoen er det bare å holde av om du er politiker, næringsdrivende, er med i lag og foreninger, eller generelt har en spesiell interesse for ungdom. Her vil det være på eksterne og lokale foredragsholdere som har fått til masse for barn og unge i sine nærmiljø.

– Det er mange ulike ungdomsprosjekter rundt om. Vi fikk mye inspirasjon fra Alle Med-konferansen i vinter, der ulike kommuner, bydeler og lag og foreninger viste frem den jobben de gjør. Jeg vet ikke om noen andre som har valgt å organisere et prosjekt helt likt oss, sier Krogsvold. 

Ungdomsrådet er representert i styringsgruppen på lik linje med oppvekst ogg utdanning, kultur og medvirkning, helse og livsmestring og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Begge rådene har i samarbeid med Krogsvold, utekontakt Tine og Marianne Børke deltatt i intervjuer, bli kjent-dag og opplæring.

KAAB-fritid barn og unge-6.jpgBli kjent: Ungdommene startet med bli kjent-dag på Høyt og lavt. 

KAAB-fritid barn og unge-1.jpg Tar initiativet: I dette prosjektet er det ungdom som inviterer de voksne til innspill, i steden for en litt mer tradisjonell tilnærming som ville vært at de voksne inviterer ungdom til innspill

KAAB-fritid barn og unge-7.jpg

Flott gjeng: Fra venstre 1. rad: Laibah Junaid Malik, Madina Malaika Iqbal, Helene Nystad Nilsen, Ole Adrian Bergerud- Fjeld. Fra vensre 2. rad: Lars Erik Høivang, Randi Blystad, Mathilde Flaem, Elsa Henie, Mia Bakker, Johnatan Torgersen Hansen, Martin Skaret, Jens Melby, Liam Charles Dresberg, Linus Kasper Brubak, Linda Mari Krogsvold. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Abdul Rahim Bakri, Trond- Einar Gjemble

Sist endret: 19.09.2022