PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gode liv i egne hjem - nytt oppgaveutvalg

Vi trenger din hjelp: Vil du være med å bidra til fremtidens helse- og omsorgstjenester, for at innbyggere i Aurskog-Høland skal kunne leve gode liv i egne hjem?

Aurskog- Høland kommune skal opprette et nytt oppgaveutvalg, og vi er nå ute etter deg som er interessert i å være med å gi innspill til hvordan kommunen kan legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i egne hjem.  

Innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester øker og blir stadig mer sammensatt. Eldre har ofte mange sykdommer samtidig, og antall innbyggere over 80 år er sterkt økende i vår kommune. Antall personer med demenssykdom må forventes å øke når flere innbyggere når høy alder. Sykehusene redder og behandler stadig flere og mange trenger påfølgende helse- og omsorgstjenester i kommunen. Ikke minst er det vekst i antall under 67 år med store pleie- og omsorgsbehov.  

Når innbyggernes behov øker og flere oppgaver skal løses i kommunehelsetjenesten, øker også kostnadene, og vi må forvente at denne utviklingen bare vil forsterkes i årene som kommer.  

En bærekraftig helsetjeneste forutsetter derfor at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.  

Dreiningsprosjektet “Leve selvstendig og godt hele livet” skal bidra til å bremse fremtidig kostnadsøkning gjennom omstilling, organisasjons- og tjenesteutvikling og implementering av digitale løsninger.  

Oppgaveutvalget skal gjennomføre en kartlegging av to problemstillinger:

  • Hva skal til for at flest mulig skal ha gode liv i egne hjem?
  • Hvilke tjenester bør vi utvikle i den nederste halvdel av innsatstrappa?
  • Hva kan kommunen gjøre, hva kan brukere og pårørende bidra med, hva kan frivilligheten og næringslivet bidra med?  

Oppgaveutvalget skal utarbeide en presentasjon av kartleggingen, som skal bidra inn i dreiningsprosjektet «Leve selvstendig og godt hele livet» innen 15.08.2021.  

Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer:

  • Medlemmer fra kommunestyret (Inger Heggen Olsen og Simen Solbakken)
  • Medlemmer fra eldrerådet (Gerd Fagersand og Trygve Ekeheien)
  • Medlemmer fra pensjonistforening/seniorsenter (2 representanter)
  • Innbyggere (2 representanter)  

Ønsker du å være med på dette, send inn din søknad til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller postmottak@ahk.no med en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta.

Har du noen spørsmål? Kontkat Anne Lise Wold 92 29 09 21.

Søknadsfrist: 24.02.2021       

Mandat for oppgaveutvalget finner du her.

Sist endret: 11.02.2021