PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gode resultater på medarbeiderundersøkelsen

I november 2022 gjennomførte kommunen medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. På overordnet nivå viser kommunen gode resultater på alle faktorer, og på flere faktorer ligger vi over snittet for kommune-Norge.

Gjennom hele 2023 skal resultatene skal knas og jobben gjøres. Alle virksomheter skal utarbeide «vurderingskrysset», der man ser ekstra nøye på de tre faktorene som fikk lavest score. Alle skal involveres i å foreslå tiltak slik at virksomhetene kan forbedre de utvalgte områdene. Det er også viktig å se på faktorene med høyest score, slik at de gode resultatene kan opprettholdes og videreutvikles.  

Det var 65 % som svarte på undersøkelsen, og det hadde vært ønskelig med en høyere svarprosent. For å oppnå det kommer HR-avdelingen til å jobbe mer systematisk med informasjonsarbeid og bevisstgjøring av hvorfor det er viktig at flest mulig svarer på undersøkelsen. Det er også satt i gang en storstilt digital opplæring for å sikre at ansatte som ikke bruker digitale verktøy i det daglige blir komfortable med det. Dermed tror vi det blir flere som svarer på undersøkelsen neste gang.  

Undersøkelsen er laget av KS og utviklet over en årrekke. Den er forskningsbasert og benyttes av de fleste kommuner i landet. Den gir derfor en god pekepinn på hvordan vi ligger an sammenlignet med andre kommuner, og det er lett å spore utviklingen. Den måler 10 arbeidsmiljøfaktorer ved at ansatte svarer på 3-5 påstander per faktor. Gjennomsnittssvaret danner resultatet 

Tidligere har undersøkelsen blitt sendt ut hvert 2. år, men det er besluttet at den fra 2023 skal besvares hvert år, for å sikre kontinuitet og at vi holder «trykket» oppe.  

Sist endret: 08.03.2023